CIMEDE 2

Industriële bouw van duurzame, economische evolutieve woningen
Project
Met de steun van:

Service public de Wallonie Z GreenWin


In samenwerking met:

CENAERO CIMEDE UCL ULG


Website:
Startdatum: 01.01.2014
Einddatum: 31.12.2017

Verantwoordelijken :
Benoit Parmentier , Audrey Skowron

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

CIMEDE 2 heeft tot doel geïndustrialiseerde, moduleerbare en evolutieve ééngezinswoningen en collectieve gebouwen (appartementen, scholen, sociale woningen, enz.) met een houtskeletbouwsysteem te bouwen, die zich in de tijd kunnen aanpassen aan de veranderingen en evoluties in het gebruik.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van dit CIMEDE 2-project is om het onderzoek en de ontwikkeling ter verbetering van het CIMEDE-bouwsysteem verder te zetten.

De eerste doelstelling bestaat er dan ook in om het evolutief karakter van het systeem uit te breiden en te verbeteren: de mogelijkheid bieden om de totale afmetingen van een woning aan te passen in functie van familiale behoeften. Zo zal het in een residentieel gebouw mogelijk zijn om bepaalde appartementen te vergroten en andere te verkleinen met behoud van hetzelfde totaalvolume. Het is belangrijk om ook moduleerbare en evolutieve technieken in de voorzetwand of in de vloer te integreren.

Een tweede doelstelling bestaat erin om het CIMEDE-systeem aan te passen aan de specifieke behoeften van de accommodatiecentra voor personen met een beperking, rusthuizen, schoolgebouwen en kinderdagverblijven. Er zal zo veel mogelijk in de fabriek worden afgewerkt om de werkduur op de bouwplaats tot een minimum te beperken.

Resultaten en Publicaties

De eerste projectfase omvat het opstellen van een bestek voor elke geviseerde bouwmarkt (woningen, scholen, enz.). Dit bestek bevat alle te respecteren normen en regels en kan als referentiedocument worden gebruikt tijdens het projectvervolg.

Vervolgens kan men in de ontwerpfase de bestaande CIMEDE-producten aanpassen en aanvullen om het werk in de fabriek verder te maximaliseren en zich aan de specifieke behoeften en beoogde architectuur aan te passen.

Terug