CARMAT

Ontwikkeling van nieuwe materiaalsoorten door staalslakcarbonatatie door middel van industriële afvalgassen
Project
Met de steun van:

Service public de Wallonie Z Pôle MecaTech


In samenwerking met:

CTP Duferco ISSeP OCW UCL


Startdatum: 01.01.2010
Einddatum: 31.08.2015

Verantwoordelijke :
Julie Piérard

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

Het CARMAT project richt zich op het op punt stellen van een pilooteenheid die gebaseerd is op een nieuwe technologie waarbij staalslakken gecarbonateerd worden door CO2 aanwezig in industriële afvalgassen. Deze pilooteenheid moet toelaten om op een betrouwbare manier competitieve materialen te produceren die bestemd zijn voor de bouw en voor infrastructuurwerken.

Doelstellingen

Dit project heeft tot doel het gebruik van staalslakken in het vervaardigingsproces van nieuwe materialen verder te valoriseren, met name:
- Gecarbonateerde granulaten die het zand in mortels en stortklaar beton kunnen vervangen.
- Geprefabriceerde betonelementen die in vorm worden geperst en vervolgens bij lage druk worden gecarbonateerd (metselblokken of straatstenen).
- Geprefabriceerde betonelementen die in vorm worden geperst en vervolgens bij hoge druk worden gecarbonateerd, zodat hoogwaardige producten worden vervaardigd (terrastegels met uitzicht van natuursteen).

Bijkomend wil men de onschadelijkheid op milieu en gezondheid van de staalslakken aantonen door het duurzaam immobiliseren van eventuele, schadelijke stoffen in de materialen.

Resultaten en Publicaties

In het huidig onderzoekstadium voerde het WTCB oriënterende proeven uit op de in het laboratorium vervaardigde materialen. Hieruit bleek dat betonsoorten waarin gecarbonateerde staalslakken verwerkt zijn gelijkaardige prestaties behalen als de referentie betonsoorten die slechts uit natuurlijke granulaten zijn samengesteld.

In een tweede fase zal het WTCB instaan voor de karakterisatie van de geprefabriceerde betonelementen, vervaardigd in de pilooteenheid die in oktober 2014 werd ingehuldigd.

Terug