OPTIVENT

Ontwikkeling van richtlijnen en rekentools voor ventilatiesystemen in woningen
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


Website:
Startdatum: 01.06.2010
Einddatum: 31.05.2013

Verantwoordelijke :
Samuel Caillou

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het doel van OPTIVENT is de installateurs hulpmiddelen te geven voor het ontwerp, de installatie en de oplevering van performante ventilatiesystemen (luchtkwaliteit, energie, enz.).

Doelstellingen

Deze hulpmiddelen zijn:
- een handboek met betrouwbare richtlijnen voor het dimensioneren, de installatie, de oplevering en het onderhoud van deze systemen, met aanbevelingen aangepast aan woongebouwen en die de beste verhouding prestatie/kost garanderen
- hulpmiddelen voor eenvoudige berekeningen voor het dimensioneren van ventilatiekanalen.

Eenvoudige meetmethoden voor de oplevering van ventilatiesystemen en hun valorisatie in de EPB: debietmeting en debietafstelling, luchtdichtheidsmeting van kanalen, meting van drukverlies, enz.

Resultaten en Publicaties

Het belangrijkste eindresultaat van het project Optivent is de ontwikkeling van richtlijnen en andere hulpmiddelen voor het ontwerp, de installatie en de indienststelling van ventilatiesystemen in woningen. Deze hulpmiddelen zijn:
- video: algemene inleiding over ventilatie van woningen, meestal voor de ventilatie-installateurs, in het bijzonder nieuwe vaklui in de ventilatiesector, maar ook in enige mate de architecten en de ontwerpers, voor een beter communicatie tussen de ontwerper en de installateur over de basisvereisten van een ventilatiesysteem
- rekentool: rekentool voor het ondersteunen van de installatie van een ventilatiesysteem, van ontwerp tot en met indienststelling, met bv. ontwerp van de debieten (berekening van de minimaal geƫiste debieten, kanaaldimensionering en drukverliesberekening, berekeningsmethode voor debietsafstelling, meetrapport voor de oplevering, enz.)
- praktijkrichtlijn: synthetisch (50 blz.) document met praktische, eenvoudige en beknopte aanbevelingen chronologisch gerangschikt volgens het ganse werkproces van de installateur (ontwerp, installatie, indienststelling, onderhoud)
- achtergrondbijlages per thema: praktische aanbevelingen, maar hier per thema gestructureerd en met meer achtergrond en meer gedetailleerde informatie.

Deze hulpmiddelen zijn beschikbaar op de website van het project www.optivent.be.

Terug