RaDS II

Robust Acoustic Details Standard II
Project
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


In samenwerking met:


CEDIA
KU Leuven ULG


Startdatum: 01.03.2014
Einddatum: 28.02.2016

Verantwoordelijken :
Charlotte Crispin , Bart Ingelaere

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Een slechte akoestische bescherming van woningen tegen buur-, installatie en omgevingslawaai schaadt onherroepelijk de gezondheid. De bouwakoestische problematiek is echter complex en een te zwakke knowhow leidt al snel tot foute ontwerpen en uitvoeringen. Deze studie wil concrete bouwconcepten uitwerken voor bouwknopen met “checklists” en bouwdetails, waardoor slechts enkele basis akoestische begrippen noodzakelijk zijn om toch tot akoestische goed uitgevoerde en ontworpen rijwoningen en appartementen te komen.

Doelstellingen

De doelstellingen van deze studie zijn:
- Het verbeteren en uitbreiden van de akoestische Eurocodes EN 12354-reeksen ter voorspelling van de geluidisolatie in gebouwen;
- Het toepassen van de rekencodes ter berekening van en de ontwikkeling van een groot aantal bouwconcepten;
- Het vertalen van deze akoestische knowhow in voor de leek begrijpbare bouwvoorschriften;
- Het uitwerken van de bouwdetails die bij de verschillende bouwconcepten horen.
- Noodzakelijk knowhow verwerven voor de verdere ontwikkeling en aanpassingen van de Belgische normalisatie met akoestische criteria.

Resultaten en Publicaties

Eind 2014 werden de uitbreidingen en aanpassingen van de akoestische Eurocodes aan de CEN TC 126-werkgroep voorgesteld en worden deze, mits verdere ondersteunende onderzoeksresultaten in België en enkele andere landen, in 2015 opgenomen in de definitieve teksten. Steunend op deze rekenmodellen werden meer dan 70 bouwconcepten uitgewerkt en de akoestische prestatie berekend. Deze informatie met checklists en aanvullende bouwdetails wordt via de Technische Voorlichtingsnota “De lucht- en contactgeluidisolatie tussen woningen “ en de Normen Antenne Akoestiek naar de bouwsector verdeeld.

Terug