Informatie en ondersteuning

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie


VETURES

Verlijming van harde bekledingen op thermische isolatie : prestatiecriteria voor de selectie van materialen, de duurzaamheid van het systeem en gebruiksvoorschriften
Project
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


Startdatum: 01.09.2011
Einddatum: 31.08.2016

Verantwoordelijke n :
Inge Dirkx , Yves Grégoire

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het in situ verlijmen van harde bekledingen op buitenisolatie is een techniek die steeds meer interesse kent, zowel om technische als om esthetische redenen. Dit project draagt bij tot de ontwikkeling van deze techniek door de kennis over de duurzaamheid uit te breiden, door een normatief kader uit te werken, die de specificaties voor de producten (selectiecriteria) en voor het systeem (hygrothermisch en mechanisch gedrag) verbindt, en tot slot door gebruiksvoorschriften en uitvoeringsaanbevelingen op te stellen.

Doelstellingen

Het doel van het project is om de tekorten op normatief vlak aan te vullen aangaande de techniek van harde bekledingen (baksteenstrips, keramische tegels, natuur- of agglomeraatsteen) in situ verlijmd op een isolatie voor het thermische isoleren van muren langs buiten, en om de volle ontwikkeling van deze techniek toe te laten.

Resultaten en Publicaties

In de eerste fase werden de systemen voornamelijk door middel van laboratoriumexperimenten, als ook door numerieke simulaties bestudeerd. De afzonderlijke materialen werden gekarakteriseerd en hun relevante prestaties bepaald, waarna werd gekeken naar de compatibiliteit van deze materialen wanneer ze met elkaar in contact worden gebracht en dit na verschillende verouderingen. Het hygrothermisch gedrag en de vorstweerstand van verschillende systemen werden geëvalueerd.

Volgens de uitgevoerde testen, is bij systemen met waterdoorlaatbare isolatie (vb. EPS of minerale wol) een grondpleister noodzakelijk om het geheel waterdicht te maken. In geval van waterondoorlaatbare isolatie (vb. XPS) is het belangrijk dat de voegen ook waterdicht zijn (WTCB-Contact nr. 32 (4-2011) “Harde op de isolatie verlijmde bekledingen”). Om meer voeling met de praktijk te krijgen werden verscheidene case studies en schadegevallen van dichtbij opgevolgd.
Tijdens de eerste fase zijn 3 normontwerpen opgesteld: NBN B27-216 (Verhinderde beweging van keramische tegels tijdens vorst-dooi cycli), NBN B 23-004 (Strips uit gebakken klei) en NBN B62-400 (Hygrothermisch gedrag van systemen met harde bekledingen verlijmd op isolatie).
Daarnaast werd, en wordt, de opgedane kennis omtrent de materiaalcriteria en systeemprestaties doorgegeven ter ondersteuning van de STS 71-2 ‘Buitenisolatie van gevels’ en het Beoordelingsdocument ‘Systemen met in situ verlijmde harde bekledingen op buitenisolatie’.

In de tweede fase zal de opgedane labo- en praktijkervaring uitgebreid worden. De invloed van de uitvoeringsomstandigheden op de duurzaamheid (hygrothermisch gedrag en vorstweerstand) zal door middel van laboratoriumtesten bestudeerd worden en vergeleken worden met prestaties in praktijk. Het vochtgedrag en waterdichtheid van de systemen vormen een kritisch punt waar de nodige aandacht aan besteed zal worden, zeker wanneer de systemen uitgevoerd worden op vochtgevoelige ondergronden zoals houtskeletbouw (cf. WTCB-Contact nr 44 (4-2014) “ETICS op houtskeletbouw”). In verband met de stabiliteit van het systeem aan de ondergrond, onder invloed van eigengewicht en windbelasting, zullen de prestaties van bevestigingslijmen en –pluggen bestudeerd worden. Het opvolgen van case studies, schadegevallen en de blootstellingssite zal toelaten om de ervaring in het labo te correleren met de praktijk. Tot slot zullen de opgedane ervaringen omgezet worden in aanbevelingen voor de uitvoering.

Terug