BTP1000

Tertair Passiefgebouw
Project
Met de steun van:

DG04 Service public de Wallonie


In samenwerking met:

Entreprise de construction Thomas & Piron Holcim Bureau d'architecte A2M Cellule Architecture et Cl Cofely Services


Website:
Startdatum: 15.03.2010
Einddatum: 15.03.2013

Verantwoordelijke :
Gilles Flamant

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het onderzoeksproject BTP1000 had tot doel een tertiair modelgebouw te ontwerpen en te bouwen dat aan de passiefnorm voldoet en voor een prijs die vergelijkbaar is met deze van een klassiek kantoorgebouw.

Doelstellingen

Het doel van het BTP 1000 project was om een herproduceerbaar en flexibel bouwmodel te ontwikkelen en uit te testen waarmee de milieu-impact van het gebouw verlaagd kan worden terwijl het comfortniveau voor de gebruikers hoog gehouden wordt en de prijs betaalbaar. Het project slaagde in zijn opzet dankzij de hechte samenwerking tussen de diverse gespecialiseerde onderzoeksteams en de betrokken actoren, al vanaf de ontwerpfase.

Resultaten en Publicaties

Er werd een technische analyse gemaakt van de keuzes voor de gebouwschil (thermische isolatie, natuurlijke verlichting, luchtdichtheid van het gebouw, enz.) en de technische installaties. In elke fase werden verschillende alternatieven en voorstellen bestudeerd en technische eisen aanbevolen. Het WTCB kon de reële prestaties van het gebouw controleren en vergelijken met de prestaties in de studiefase door middel van verschillende proeven, zoals de meting van de luchtdichtheid van het gebouw, het thermografisch onderzoek van de gebouwschil en de evaluatie op het vlak van natuurlijke verlichting. Vanaf het begin van de ontwerpfase van het gebouw werden niet alleen de energieprestaties en het (visueel en thermisch) comfort in het project geïntegreerd, maar hield men ook rekening met andere duurzame bouwthema's zoals de milieu-impact en de levenscycluskosten, de toegankelijkheid van personen met beperkte mobiliteit, de flexibiliteit van de ruimten, het beheer van het exploitatieafval, de zachte mobiliteit en de biodiversiteit op het bouwterrein.

Terug