SCC

Stortklaar Zelfverdichtend Beton. Naar een optimale Integratie in het Bouwproces
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

KU Leuven


Website:
Startdatum: 01.10.2013
Einddatum: 30.09.2015

Verantwoordelijke :
Petra Van Itterbeeck

Contact:
WTCB
Lozenberg 7
B-1932 St-Stevens-Woluwe
tel. +32 (0)2 7164211
research@bbri.be

Omschrijving

Dit TETRA project wil een substantiële bijdrage leveren om de economische relevantie van zelfverdichtend beton (ZVB) aan te tonen en de toepassing ervan in de stortklare betonindustrie in Vlaanderen op korte termijn te stimuleren.

Doelstellingen

Dit project benadert de problematiek rond het gebruik van ZVB op de werf vanuit een nieuwe invalshoek. Naast het materiaaltechnisch niveau, worden ook de economische en procestechnische aspecten bestudeerd. Hierbij worden de huidige processen van voorschrijven van het beton tot en met de uitvoering geïnventariseerd. Ook de interacties tussen de verschillende actoren in het proces worden geanalyseerd. Op basis van deze informatie worden nieuwe procesmodellen voor het gebruik van ZVB op de werf voorgesteld en geëvalueerd. Nieuwe toepassingsgebieden en niche toepassingen worden tevens afgetast. Om de introductie van het stortklaar ZVB te ondersteunen worden bovendien een aantal handige beslissingstools op maat van de verschillende gebruikers ontwikkeld.

Resultaten en Publicaties

De eerste doelstellingen van het project werden reeds gehaald. Hierbij werd de focus gelegd op de inventarisatie van de huidige processen. De betrokken actoren werden geïdentificeerd en hun rol (taken/beslissingen) werd geïnventariseerd. Verschillende elementen met stijgende graad van complexiteit werden geëvalueerd. Dit leverde vervolgens een blik op de arbeidsinzet/wachttijden, materiaalstromen, geldstromen, enz., dit in het ganse proces en over de verschillende bedrijven heen. In eerste instantie liet deze aanpak een identificatie van de bottlenecks toe. In tweede instantie vormde dit ook de voedingsbodem voor de ontwikkeling van nieuwe procesmodellen. Een twintigtal bouwactoren (aannemers, betoncentrales, studiebureaus, controle-organismen, enz.) hebben reeds hun interesse getoond in dit project en volgen dan ook actief de ontwikkelingen binnen dit project op. In het 2de projectjaar wordt in detail gekeken naar aangepaste toepassingsgebieden waar het gebruik van ZVB op de werf zowel financieel als technisch een voordeel biedt.

Terug