ZICHTBETON

Implementatie van de nieuwste technologiën met betrekking tot de uitvoering
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

FedBeton NAV FABA


Startdatum: 01.05.2017
Einddatum: 30.04.2019

Verantwoordelijken :
Laura Kupers , Niki Cauberg

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Zichtbeton is ter plaatse gestort beton waaraan verhoogde esthetische eisen gesteld worden. Dit type beton is zeer populair in de hedendaagse architectuur en wordt meer en meer opgenomen in de bouwbestekken. Het wordt zowel toegepast in industriële, publieke en residentiële gebouwen als in private woningen en zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten.

Bij de uitvoering van zichtbeton zijn onvolkomenheden niet uit te sluiten, ze zijn het onvermijdelijk gevolg van het gebruik van ter plaatse

Doelstellingen

Dit project heeft als doelstelling de betrokken aannemers, architecten en betoncentrales, door middel van een collectieve aanpak via de sectorfederaties (FABA, NAV en FEDBETON), op de hoogte te brengen van de mogelijkheden en beperkingen van zichtbeton, de randvoorwaarden en de nodige technologieën en processen om tot het gewenste resultaat te bekomen.

Door de betrokkenen correct te informeren kunnen er fouten (bv. een miscommunicatie, ondoordacht materiaal gebruik of te beperkt gedetailleerde uitvoeringsdetails) voorkomen worden. Deze fouten zetten de winstmarges van de betrokken partijen namelijk sterk onder druk.

Het WTCB zal in samenwerking met de sectorfederaties informatie verspreiden via diverse kanalen. Deze gaan van het publiceren van zeer praktisch gerichte artikels en meer uitgebreide technische artikels tot het organiseren van informatie sessies, werfbezoeken en workshops. Er zal op regelmatige basis teruggekoppeld worden naar de doelgroep om zo op de reële behoeftes te kunnen inspelen.

Terug