REDMONEST

Dynamisch monitoring netwerk van bestaande betonnen structuren van het Cultureel Erfgoed
Project
Met de steun van:

Z BRAIN-be belspo


In samenwerking met:

ELAB IETCC LRMH ULG


Website:
Startdatum: 01.12.2013
Einddatum: 28.02.2017

Verantwoordelijke :
Emmanuel Cailleux

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het behoud van oud beton in geklasseerde bouwwerken is vaak een hele uitdaging. Deze gebouwen zijn veelal gebouwd in betonsoorten met talrijke gebreken in de uitvoering of met een formulering die voor huidig beton niet meer wordt aanvaard. Dit neemt niet weg dat deze gebouwen een toonbeeld zijn van vooruitstrevende technieken of architectuur, die zo lang mogelijk in hun originele staat moeten bewaard blijven. Dit bemoeilijkt vaak de delicate herstelwerken en vormt een echte uitdaging voor conservators-restaurateurs, architectenbureaus of aannemers die bij restauratiewerken betrokken zijn.

Doelstellingen

Het project beoogt om op Europees vlak een gemeenschappelijke basisstructuur uit te werken om een inventaris te kunnen opstellen van de geklasseerde gebouwen in beton en de wijzigingen die ze hebben ondergaan. Dit project heeft eveneens tot doel om aangepaste protocollen voor de controle en de opvolging van beschadigingen of wijzigingen van deze gebouwen vast te leggen waarmee voorspellingsmodellen bedoeld voor onderhoudsorganismen kunnen ontwikkeld worden. Tot slot worden de mogelijkheden beoordeeld van een waterwerende behandeling van oppervlakten die aan beschadigingsprocessen onderhevig zijn als gevolg van wapeningscorrosie door carbonatatie van beton. Deze waterwerende doordrenking zou inderdaad kunnen bijdragen tot een duurzaam alternatief, dat door middel van zijn klassieke hersteltechnieken zorgt voor een beperkte esthetische impact.

Tijdens het onderzoeksproject draagt het WTCB vooral bij tot de evaluatie van waterwerende behandelingen. De belangrijke ervaringen die het centrum heeft opgedaan aangaande de meetinstrumenten, de vochtigheidsmetingen in bouwmaterialen en de karakterisering van wapeningscorrosie zullen eveneens ten volle worden benut.

Terug