Informatie en ondersteuning

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie


CALA2

Aanpasbaar Bouwen
Project
Met de steun van:

DG04


In samenwerking met:

CAWaB CIFFUL UWA CCW IFAPME


Website:
Startdatum: 01.07.2016
Einddatum: 30.06.2017

Verantwoordelijke :
Ambroise Romnée

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De actie “Construire Adaptable” (Aanpasbaar Bouwen) is gericht op de promotie en ondersteuning van de professionelen in de bouw (aannemers, architecten, studiebureaus, promotoren, enz.) om bij de bouw of renovatie een betere toegankelijkheid en een maximale aanpasbaarheid van de gebouwen te voorzien.

Dit project is de voortzetting van een actie door hetzelfde collectief in het kader van de eerste missie "Construire Adaptable".

Doelstellingen

Rekening houdend met het dwingend karakter van duurzame ontwikkeling en de vergrijzing van de bevolking, is de actie "Construire Adaptable" erop gericht dat ouder wordende of gehandicapte personen zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven door een ontwerp en een bouwuitvoering van de woning dat men kan aanpassen in functie van de veranderende noden. Men streeft daarbij drie doelstellingen na:
- De vakmensen in de bouw aanmoedigen om aanpasbare bouwprojecten te ontwikkelen (door opleidingen, begeleiding, enz.)
- De kandidaat-eigenaars van gebouwen aanmoedigen te kiezen voor aanpasbare (modulaire) woningprojecten (met de nodige begeleiding, opvolging en certificatie van hun woning).
- Promotie voeren voor de vakmensen in de bouw die zich inzetten voor de bouw of renovatie van woningen volgens de vooropgestelde principes van aanpasbaarheid (zie eerste fase van de actie "Construire adaptable" in de catalogus van de aannemers en de architecten).

Resultaten en Publicaties

Er zijn technische vormingssessies voorzien om promotie te voeren voor de actie en de partners aan te moedigen de criteria voor de aanpasbaarheid van woningen te leren kennen en in de praktijk om te zetten in hun projecten (sanitair, verticale circulatie, de directe omgeving en de toegankelijkheid, schrijnwerkerij, enz.).

Er is gezorgd voor begeleiding, opvolging en documentering van de bouw- of renovatieprojecten van aanpasbare woningen met het oog op het bekomen van het certificaat "Logement Adaptable" (aanpasbare woning).

Het is de bedoeling de website www.construire-adaptable.be constant up-to-date te houden met de verschillende acties die gevoerd zijn in het kader van dit project: vorming en opleiding, begeleiding van projecten, enz.

Anderzijds willen wij een uitwisselings- en oriënteringsplatform opzetten om de bestaande "krachten" te bundelen rond de aanpasbare woning.

Terug