OPTIMBERQUAKE

Optimalisatie van houtbouw met meerdere verdiepingen als bescherming tegen aardbevingen
Project
Met de steun van:

CORNET Service public de Wallonie


In samenwerking met:

IVTH Kassel Universität


Website:
Startdatum: 01.03.2011
Einddatum: 28.02.2013

Verantwoordelijken :
Benoit Parmentier , Audrey Skowron

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

Het Optimberquake-project beoogt bouwsystemen en bouwdetails te ontwikkelen waarmee houten gebouwen met meerdere verdiepingen die zijn blootgesteld aan grote zijwaartse belastingen veilig kunnen worden ontworpen en uitgevoerd.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van het project is er vooral op gericht bouwsystemen en bouwdetails te ontwikkelen waarmee houten gebouwen met meerdere verdiepingen zonder risico kunnen worden ontworpen en gebouwd in gebieden die gevoelig zijn voor dynamische zijdelingse belastingen (aardbevingen, stormen, enz.).

De voornaamste taken van het WTCB als Waalse partner in dit Europees project hebben betrekking op de voorafgaandelijke dimensionering van structuren ten aanzien van seismische belastingen, de uitvoering van mechanische proeven op de vloerschijven, op de muur-vloeraansluitingen, alsook op de verspreiding van de resultaten op gewestniveau en het beheer van de website die een database voor gebouwen met meerdere verdiepingen ter beschikking stelt.

Resultaten en Publicaties

Door de proeven op de vloerschijven kon men de invloed van de uitvoeringstechniek van de houten vloeren op hun sterkte en stijfheid vaststellen wanneer deze worden blootgesteld aan cyclische horizontale krachten. De proeven op de aansluitingen vullen de proeven op de schijven aan en laten toe de stijfheid te berekenen van een vloer die verbonden is met de structuur. Vervolgens werden de proefresultaten door de partners van het project gebruikt om analytische en digitale modellen te ontwikkelen waarmee de prestaties van de onderling verbonden structuurelementen kunnen worden voorspeld. Er werd eveneens een website opgestart om de toepassingen van gebouwen met meerdere verdiepingen overal ter wereld te illustreren.

Innov'action

WTCB-Contact nr. 37 : Dimensionering en verbindingen.

Défis et points d’attention pour la stabilité structurale des bâtiments multi-étages en bois

Stability of Timber Frames & Slabs

Terug