OPTIDUBO

Ontwikkeling en optimalisatie van innoverende en duurzame houtdaken en -wanden
Project
Met de steun van:

Z DG06 Service public de Wallonie


In samenwerking met:

TCHN ULG


Startdatum: 01.10.2013
Einddatum: 28.02.2016

Verantwoordelijke :
Stéphane Charron

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

De duurzaamheid van bepaalde houten bouwsystemen wordt soms in vraag gesteld, wat de deur opent voor terughoudendheid of vooroordelen. Deze gegarandeerde duurzaamheid doorheen de tijd is essentieel vanuit het oogpunt van hinder maar ook van kosten die de bewoners of de vaklui kunnen oplopen. Het is de bedoeling met het project de samenstelling, de uitvoeringsomstandigheden en het gebruik van twee innoverende bouwsystemen te optimaliseren ("compactdaken" en "ademende wanden") om de oorspronkelijke prestaties en de biologische duurzaamheid ervan doorheen de tijd te garanderen.

Resultaten en Publicaties

Het onderzoek is geconcentreerd op 2 aspecten:

- Het opstellen van een beproevingsmethode om de weerstand na te gaan van natuurlijke isolatie tegen biologische agentia (schimmels en insecten), zowel op proefstukken in het laboratorium als op maquettes op semi-grootte.

- Het uitvoeren van twee proefhuizen (respectievelijk binnenklimaatklasse 2 en 3 - WTCB Infofiche nr 11) om op lange termijn en onder buitenomstandigheden het hygrothermisch gedrag van de verschillende samenstellingen van houten gevels en houtdaken te beoordelen. Deze beoordeling onder reële omstandigheden moet het bovendien mogelijk maken de hygrothermische simulatiesoftware te optimaliseren. Vanuit dezelfde invalshoek loopt momenteel de beoordeling in het laboratorium van de intrinsieke kenmerken van de verschillende materialen die in de proefhuizen zijn verwerkt op basis van genormaliseerde proeven.

OPTIDUBO - Stand van zaken
Evaluatie van de hygrothermische prestaties van houten constructies

Terug