NEPBC

Next generation building assessment methods towards a carbon neutral building stock
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

KU Leuven PIXI Universiteit Gent


Startdatum: 01.09.2017
Einddatum: 31.08.2021

Verantwoordelijke :
Peter D’Herdt

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het doel van dit project is om een toekomstgerichte gebouw-beoordelingsmethodiek te ontwikkelen die de transitie naar een CO2-neutraal gebouwenbestand kan begeleiden, zonder daarbij de technisch-sociale-economische impact uit het oog te verliezen en dit zowel op het niveau van de individuele gebouwen, de wijk, als het hele gebouwenbestand.

Doelstellingen

Als we de transitie naar een CO2-arme economie in 2050 willen halen heeft ook de bouwsector nog veel werk voor de boeg. De energieperformantieregelgeving speelt daarbij een belangrijke rol; de gebouwen zullen moeten voldoen aan strenge schileisen, maar worden ook uitgerust met complexe systemen, waarbij de interacties met de gebouwgebruikers en met andere systemen binnen of buiten het gebouw (cfr smart grids) steeds belangrijker worden. Dit heeft consequenties op financieel, economisch en sociaal vlak en de EPR zal al die aspecten moeten incorporeren om het juiste doel voor ogen te blijven houden. Methodieken m.b.t. BIM en big data kunnen een grote hulp vormen in dit verhaal.

Zowel de randvoorwaarden (gebruikersgedrag, financieel economisch, wetgeving, Europees kader, klimaatsverandering), de technische aspecten (dynamisch gedrag, modulatie, elektrische verbruikers, opslag), als de netwerken (warmtenet, elektrisch net, lokale energie-uitwisselingen en buffering) komen aan bod in de eerste werkpakketten. Daarna wordt alles geïntegreerd in een methodologie, waarbij de methodiek zelf haalbaar moet blijven voor de verslaggevers en het geheel ook moet kaderen binnen de Europese wetgeving en normering. Tenslotte wordt de impact van een energieneutraal gebouwenpark bekeken op het netwerk, de omgeving, de samenleving, de wetgeving en de simulatiekost zelf.

Resultaten en Publicaties

De beleidsmakers en stakeholders van de energieperformantieregelgeving kunnen dankzij de projectresultaten een betere inschatting maken van de mogelijke impact van alternatieve beoordelingsmethodes en hun potentieel om te worden omgezet in wetgeving.
WTCB focust hierbij op de regelgevende aspecten waarbij eerst een masterplan en richtlijnen worden opgesteld voor de technische en wetgevende implementatie in het EPBD-kader en de nieuwe ISO 52000-normreeks; daarna de haalbaarheid, grenzen en mogelijke standaardisering van een BIM-koppeling worden onderzocht en uiteindelijk de methodologievoorstellen terug worden getoetst aan het Europese regelgevingskader

Terug