NA H2O & DAKEN

Normen-Antenne H2O & Daken
Normen-Antenne
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


Website:
Startdatum: 01.01.2017
Einddatum: 31.12.2017

Verantwoordelijken :
Edwige Noirfalisse , Liesbeth Vos

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De Normen-Antenne « H2O & Daken » heeft als doel de KMO’s te informeren over de normatieve evoluties en reglementering met betrekking tot de verschillende aspecten van verdeling en afvoer van water (drinkwater, afvalwater, regenwater) en van platte daken en hun verschillende bouwmaterialen. Zij zorgt tevens voor een technische bijstand aan de ondernemingen die met deze evoluties geconfronteerd worden.

Resultaten en Publicaties

Meerdere publicaties worden voorbereid :
- een publicatie met betrekking tot kunststofbuissystemen voor de verdeling van warm en koud water onder druk in gebouwen (die betrekking heeft op een groot aantal productnormen).
- een nieuwe TV, hoofdzakelijk gebaseerd op de norm NBN EN 12056-3, over het ontwerp en de dimensionering van installaties voor regenwaterafvoer, waarvoor in 2015 proeven werden uitgevoerd met betrekking tot de dimensionering van dakgoten.
- Een tweede deel van de TV 253 met betrekking tot parkeerdaken (toegangshelling, onderhoud, aansluitingsdetails, pathologie,…).
- de herziening van de TV 215 ‘Het platte dak’, waarbij in 2015 vooral aandacht werd besteed aan hoofdstuk 2 over klimatologische gegevens (neerslag, windbelasting), het brandgedrag (in samenwerking met de NA Brandpreventie) en de milieu aspecten.

Meerdere artikels werden gepubliceerd in 2015 over bijvoorbeeld de dimensionering van waterleidingen volgens DIN 1988-300, de milieu-opvatting en de energie-etikettering voor de warmwater apparaten, de warmteterugwinning uit afvalwater, het gietasfalt op parkeerdaken, de aankondiging van de herziening van TV 215 (die een overzicht geeft van de voornaamste evoluties en de reeds uitgevoerde werken), en de aansluiting tussen het plat dak en een ingegraven constructie.

In 2015 wordt een nieuwe publicatie aangevat waarin de ontwerp- en dimensioneringsregels van installaties voor het verdelen van water behandeld zullen worden. Deze zijn gebaseerd op verschillende meetcampagnes van piekdebieten die in 2012-2015 werden uitgevoerd en die interessante resultaten hebben opgeleverd, complementair met NBN EN 806-3 (die betrekking heeft op een vereenvoudigde methode voor de dimensionering van waterinstallaties bestemd voor menselijke consumptie).

Meerdere conferenties werden georganiseerd, bijv. om de normen NBN EN 12056-2 (afvalwater) en NBN EN 12056-3 (regenwater) uit te leggen, of met betrekking tot groene daken, parkeerdaken, isolatie van platte daken.

De website www.normen.be/H2O_Daken geeft alle informatie betreffende wetgeving en normalisatie. Een update werd in 2014 uitgevoerd. In 2015 zullen fiches opgesteld worden die de belangrijke normen zullen samenvatten die beschouwd worden als codes van goede praktijk.

Terug