Informatie en ondersteuning

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie


NA EUROCODES

Normen-Antenne Eurocodes
Normen-Antenne
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


Website:
Startdatum: 01.01.2016
Einddatum: 31.12.2016

Verantwoordelijke n :
Yves Grégoire , Gauthier Zarmati , Benoit Parmentier

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het doel van deze Normen-Antenne is KMO's te begeleiden om de Eurocodes te gaan hanteren. Deze opdracht wordt in de praktijk gebracht door een gepersonaliseerde begeleiding, door artikels uit te geven en door uiteenzettingen te geven over het pragmatisch gebruik van deze berekeningsnormen voor structuren. Bovenal is er echter een website waarop al deze elementen worden gecentraliseerd en waarop het laatste nieuws verschijnt over de evolutie van de verschillende Belgische bijlagen die verschijnen om de Eurocodes te kunnen gebruiken.

Resultaten en Publicaties

In 2015 hebben de medewerkers van de NA onder andere gewerkt aan de publicatie van een artikel over geprefabriceerd metselwerk, een artikel over de toepassing van de Eurocode 7 (Geotechniek) in België en een artikel over de belastingen waarmee tijdens de werffasen moet rekening gehouden worden. De NA heeft eveneens meegewerkt aan het opstellen van een Technische Voorlichting over vlechtwerk (update van TV 217).

De site van de Normen-Antenne Eurocodes biedt algemene informatie voor de gebruikers van de Eurocodes in het Nederlands en het Frans. De site is toegankelijk via de volgende adressen:
- voor de site in het Nederlands: www.normen.be/eurocodes;
- voor de site in het Frans: www.normes.be/eurocodes.

In 2015 telden we gemiddeld ongeveer 125 sessies per dag. Bij de vaakst gedownloade bestanden horen de samenvattende Eurocode fiches 0 (Combinatie van belastingen), Eurocode 1-1-1 (Exploitatiebelasting), Eurocode 1-1-3 (Sneeuwbelasting) en Eurocode 1-1-4 (Windbelasting) maar ook artikels die handelen over de berekening van windbelastingen, over de berekening van sneeuwbelasting, over de contrôle van de doorbuiging van het beton, over de controle van de uiterste grenstoestanden in gemengde staal-beton structuur.

Bovenop deze fiches en artikels stelt de NA berekeningsmodules ter beschikking di elk jaar steeds meer succes kennen. In 2015 werden meer dan 300 maandelijkse toepassingen van de modules WInt (berekening van de windbelasting) en CInt (bepaling van de ruwheidscategorieën van het terrein).

Daarnaast heeft de NA in 2015 deelgenomen aan en presentaties gegeven tijdens een tiental vormingen en studie-avonden voor een totaal publiek van ongeveer 600 personen.

Tot slot behandelen de NA-medewerkers jaarlijks ongeveer 90 technische dossiers schriftelijk. Hieraan moeten de technische antwoorden toegevoegd worden die regelmatig per telefoon worden gegeven.

Terug