Bouwindustrialisatie

Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

3E Wood.be


Startdatum: 01.01.2017
Einddatum: 31.12.2019

Verantwoordelijke :
Niki Cauberg

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Dit clusterinitiatief is gericht naar zowel aannemers, materiaalproducenten, studiebureaus als technologieleveranciers in de bouwsector. De doelstelling bestaat erin de industrialisatiegraad in de bouwprojecten te verhogen onder meer via de versnelde marktpenetratie van hoogperformante en betaalbare prefab bouwsystemen en het toepassen van meer geavanceerd productie- en uitvoeringsprocessen, zowel op de bouwplaats als in de fabriek. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan scouting van interessante innovaties zoals 3D-printing, 3D-meten, materiaal evoluties, circulaire economie.

Doelstellingen

1. Drempels samen aanpakken die de haalbaarheid en effectieve implementatie kunnen vergroten
2. Eigen aanpak en producten versterken via samenwerking met anderen
3. Marktverbreding en navolging stimuleren in de sector

Om deze strategische doelstellingen te realiseren werden strategieën en acties geformuleerd rond 3 noden of opportuniteiten waarop de cluster wil inspelen:
a. Opzetten van samenwerking rond promotie en implementatie van industriële oplossingen;
b. Strategische en economische analyse van systeemoplossingen;
c. Opzetten van industriële samenwerking;

Terug