QUALICHeCK

QUALICHeCK- Towards improved compliance and quality of the works for better performing buildings
Project
Met de steun van:

EU


In samenwerking met:

NKUA TTU USE ENTPE CYI OGNB
CHALMERS
Fraunhofer CETIAT SYMPRAXIS INCD Universiteit Gent INIVE


Website:
Startdatum: 01.03.2014
Einddatum: 28.02.2017

Verantwoordelijken :
Samuel Caillou , Xavier Loncour , Clarisse Mees

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De uitdagingen zijn torenhoog om de Nearly Zero-Energy Buildings (NZEB – Bijna Nul Energie-verbruikende Gebouwen) en een minimum opname van hernieuwbare energie in de praktijk te doen omzetten. Er zijn verschillende aanwijzingen dat er bedenkingen zijn omtrent de betrouwbaarheid van de verklaringen over het Energy Performance Certificate (EPC – Energieprestatiecertificaat) en de kwaliteit van de werkzaamheden.
Het bereiken van een duidelijk aantoonbare verbetering vereist een sterk engagement vanwege de overheden en andere spelers op dit vlak, evenals een voldoende breed maatschappelijk draagvlak.

QUALICHeCK antwoordt op deze uitdagingen door:
- Blootleggen van kwesties met betrekking tot de bestaande procedures.
- Gebruikersrichtlijnen voor gemakkelijker toegang tot betrouwbare EPC invoergegevens aan te reiken, een betere kwaliteit van de werken aan te brengen en een meer efficiënt toepassingskader te bieden ('mensen ertoe leiden te doen wat zij zeggen').
- De bewustmaking te doen toenemen en actieve inzet van betrokken belanghebbenden zien te verkrijgen.

De focus is in hoofdzaak gericht op 9 landen (Oostenrijk, België, Cyprus, Estland, Frankrijk, Griekenland, Roemenië, Spanje en Zweden) en 4 technologiedomeinen:
- Transmissiekenmerken: dit omvat ondoorzichtige componenten (muren, daken, …), vensters en deuren, evenals het behandelen van bvb. koudebruggen.
- Ventilatie en luchtdichtheid: dit omvat de ventilatiesystemen, evenals het hele pakket en leidingen voor luchtdichtheid.
- Duurzame zomerse comforttechnologieën: dit omvat een breed gamma van technologieën en concepten, bvb. zonne-energie, thermische massa, strategieën voor ventilatiekoeling, koele daken, …
- Zon- en windenergie in energiecombinatiesystemen: dit omvat eveneens een breed gamma van energiesystemen met als gemeenschappelijk hoofdkenmerk de aanwezigheid van zon- en windenergie (warmtepompen, zonnecollectoren, biomassa, fotovoltaïsche cellen, …).

De bedoeling is een van dichtbij opgevolgde interactie tot stand te brengen door overleg over de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), de Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources (RES) en de Energy Efficiency Directive (EED), evenals BUILD UP Skills. De communicatiestrategie ondersteunt zowel de brede verspreiding van de bevindingen en resultaten van het project alsook het constructieve engagement van overheden en andere belanghebbenden.

Meer informatie is te vinden op de website.

Terug