MORECAR

Hulpmiddelen bij de formulering van hittebestendig beton
Project
Met de steun van:

FEDER Service public de Wallonie


In samenwerking met:

INISMA ULG


Startdatum: 01.07.2008
Einddatum: 31.12.2015

Verantwoordelijken :
Emmanuel Cailleux , Valérie Pollet

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

Het project MORECAR heeft toegelaten een formuleringsaanpak en een snelle validatie van betonsoorten te ontwikkelen. Hoewel het zich initieel richtte tot producenten van hittebestendig beton, vindt het vandaag toepassingen in de sector van de burgerlijke bouwkunde.

Doelstellingen

Het project heeft tot doel de bedrijven hulpmiddelen aan te bieden om nieuwe betonsamenstellingen te formuleren. Het betreft meer bepaald :
- een formuleringsaanpak waarmee formuleringen sneller en nauwkeuriger aan bepaalde specifieke toepassingen kunnen worden aangepast,
- reologische criteria in functie van de toepassing,
- eenvoudige technische middelen waarmee de kwaliteit en het gedrag van de gebruikte betonsoorten kunnen worden beoordeeld.

Resultaten en Publicaties

Het meest opvallend resultaat is de meerschalige formuleringsmethode die het WTCB heeft ontwikkeld. Door middel van een beperkt aantal proeven laat deze toe om het reologisch gedrag van hittebestendig beton snel aan te passen in functie van de toepassingswijze (trilbeton, geprojecteerd of zelfverdichtend beton). De methode is gebaseerd op courant gebruikte proeven (vloeigedrag, consistentie, …) en op een eenvoudige analytische modellering van vaste deeltjes in een bepaalde omgeving. In samenwerking met de ULg werden ook complexere mengsels van granulaatstructuren gesimuleerd. Hierdoor kan men vandaag vooraf het reologisch gedrag van de verschillende betonmengsels voorspellen en kiezen voor het mengsel dat het meest geschikt is voor een beoogde toepassing.

Belangrijkste publicatie : E. Cailleux, J. Piérard, V. Pollet, Multi-scale approach for the mix design of self-compacting refractory concretes, 7th Rilem conference on self-compacting concrete, 2013, Paris

Terug