OVERS©HOT

Optimaliseren (Chemisch) Verontreinigd Sloophout
Project
Met de steun van:

MIP i-Cleantech Vlaanderen


In samenwerking met:

OVAM TRACIMAT Universiteit Gent VCB


Startdatum: 01.11.2016
Einddatum: 31.10.2018

Verantwoordelijke :
Jeroen Vrijders

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De spaanplaatindustrie maakt reeds jaren gebruik van post-consumer hout als belangrijkste houtstroom gezien de afwezigheid van vers hout tegen aanvaardbare kost. De huidige beschikbaarheid van post-consumer hout is echter ontoereikend. Anderzijds kampt Vlaanderen met een overschot aan afvalhout, omwille van een tekort aan verbrandingscapaciteit.

Dit project zal onderzoeken aan de hand van welke criteria en op basis van welke methode er een performantere sortering aan de bron kan gebeuren van post-consumer houtafval.
Daarnaast zal het huidige normenkader betreffende dit post-consumer houtafval geëvalueerd worden, onder meer op basis van een levenscyclusanalyse. Tot slot zal er onderzoek gebeuren naar de impact op de verwerking van het end-of-life houtafval en het sociaal-maatschappelijk draagvlak hiervoor.

Doelstellingen

Het WTCB focust zich in eerste instantie op de kennisopbouw om verschillende houtsoorten in te slopen gebouwen te kunnen onderscheiden, en dit zowel naar bouwtechnische als milieuhygiënische kwaliteit. Doel is op basis van visuele of andere methoden een goede hout-afval-inventaris te kunnen opstellen, via een gevalideerde beslissingsboom.

Resultaten en Publicaties

De uitgewerkte beslissingsboom zal worden gevalideerd aan de hand van een aantal case studies, in samenwerking met de betrokken industriële actoren.

Terug