Sand2Sand

Hoogwaardige toepassingen voor gerecycleerde zanden in beton
Project
Met de steun van:

MIP


In samenwerking met:

KU Leuven


Startdatum: 01.10.2016
Einddatum: 30.09.2018

Verantwoordelijke :
Jeroen Vrijders

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het Sand2Sand project streeft naar een hoogwaardige toepassing van gerecycleerd zand uit de bouw in beton met als doel een meerwaarde te creëren op een al bestaande recyclagestroom, met name gerecycleerd brekerzand, en in te spelen op het Vlaamse tekort aan bouwzand. Hiervoor worden eerst de belangrijkste karakteristieken van het brekerzand, die van belang kunnen zijn voor de toepassing in beton, in kaart gebracht. Het consortium zal ook analyseren op welke manier de kwaliteit van brekerzand verbeterd kan worden. Naast producttechnische aspecten en herkomst, worden ook de mogelijkheden van innovatieve productie- en opwerkingsmethoden bekeken.

Vervolgens wordt de betontechnologische kennis ontwikkeld om het brekerzand te kunnen gebruiken in verschillende hoogwaardige toepassingsgebieden (wegenbeton, stortklaar beton voor gebouwen, prefab toepassingen). Het gaat om het uitwerken van mengprocédés en voorbehandelingstrajecten, het vastleggen van realistische vervangingsprecentages en ontwikkeling van nieuwe hulpstoffen om de uitdagingen rond de waterhuishouding en de gevolgen op de betoneigenschappen het hoofd te bieden.

Aanvullend worden ook de eerste stappen richting markttoepassing gezet, met aandacht voor de economische haalbaarheid, demonstratie van de mogelijkheden en het regelgevend kader (normen, wetgeving, technische voorschriften).

Terug