GEÏSOLEERDE BINNENVLOEREN

Hedendaagse praktijk en toekomstige innovatieve trends
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

Hogeschool Gent Universiteit Gent


Startdatum: 01.10.2013
Einddatum: 31.10.2015

Verantwoordelijken :
Stijn Mertens , Tinne Vangheel

Contact:
WTCB
Lozenberg 7
B-1932 St-Stevens-Woluwe
tel. +32 (0)2 7164211
research@bbri.be

Doelstellingen

Dit TETRA project wil alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie van geïsoleerde binnenvloeren voorbereiden op de toekomstige wijzigingen naar aanleiding van de Europese regelgeving betreffende energieneutraal bouwen in 2020. Door gerichte acties zoals technische artikels en studiedagen en door het opstellen van een praktische gids voor uitvoerders willen ze de sector een duidelijk zicht geven op de regelgeving en de impact ervan op de vloeropbouw.

Resultaten en Publicaties

Het project is van start gegaan met een bevraging van de sector. De enquête spitst zich toe op de kennis van de huidige en toekomstige energieregelgeving, de kennis en de uitvoering van isolatie in vloeropbouwen en op de innovatieve materialen, technologieën en technieken in de vloersector. De resultaten van de enquête worden gebruikt om het project te verfijnen.
Om op termijn te kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende energieregelgeving, zal het pakket isolatie ook in vloeren dienen te verdikken. Er zijn echter nog onzekerheden over het gedrag van deze isolatiematerialen in grotere dikte. Via materiaalproeven wordt het gedrag van isolatiematerialen in kaart gebracht. Het drukgedrag op lange termijn, ook wel kruip genoemd, is één van de eigenschappen die worden getest.
Ook het gedrag van dekvloermaterialen, zowel van in situ staalnames als laboratoriummengsels, wordt onderzocht.
Het vervormingsgedrag van enkele grotere vloeren, schaalmodellen van 4m x 5m, wordt opgemeten. Het project wil onderzoeken hoe zwevende vloersystemen gaan vervormen in de tijd.
Numerieke simulaties worden eveneens gebruikt om het opgestelde vervormingsmodel van vloeren te evalueren.
Al deze informatie zal worden verwerkt in een praktische gebruikersgids over geïsoleerde binnenvloeren, die naast de materialen en opbouwen van vroeger en nu ook innovatieve oplossingen zal bevatten.
In december 2014 en juni 2015 warden 2 succesvolle studiedagen georganiseerd. Een afsluitende studiedag is voorzien in oktober/november 2015.

Terug