DELTA-T

Inrichting met automatische stroomvoorziening voor thermische installaties via thermo-elektrisch effect
Project
Met de steun van:

InnovIRIS


In samenwerking met:

ISIB UCL


Startdatum: 16.12.2016
Einddatum: 15.12.2019

Verantwoordelijken :
Christophe Delmotte , Xavier Kuborn

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het onderzoeksonderwerp van het Delta-T project betreft de installaties voor warmwaterproductie in de tertiaire en dichtbevolkte residentiële sector (appartementsgebouwen), en meer bepaald de ontwikkeling van inrichtingen met automatische stroomvoorziening via thermo-elektrisch effect.

Doelstellingen

De eerste behoefte waaraan dit project een antwoord wil bieden, houdt dus verband met de energieprestaties van gebouwen, voornamelijk in de tertiaire sector, of dichtbevolkte residentiële sector, die sterk aanwezig is in het Brussels Gewest. De tweede behoefte in dit project houdt rechtstreeks verband met de kwestie van thermisch comfort, en dus met monitoring en regeling, in het bijzonder van grote gebouwen. Concepten omtrent domotica of het Internet der dingen zorgen tegenwoordig voor een meer nauwkeurig en aangepast beheer van veelvoudige en complexe omgevingen. De derde behoefte die dit project zal behandelen, betreft het verlagen van exploitatie- en onderhoudskosten.

Resultaten en Publicaties

Delta-T heeft dus als doel het ontwikkelen, uitvoeren en testen van inrichtingen die de warmte van een warmwaterinstallatie gebruiken voor de stroomvoorziening van de schakelaars en sensoren die deze installatie regelen, zodat ze dus zelfstandig functioneren. Deze apparaten zullen werken op basis van het thermo-elektrisch effect.

Er zijn twee concrete realisaties gepland, die zich onderscheiden door de omgeving waarin ze zullen werken en dus door hun karakteristieken, hun prestaties en hun doelstellingen. Het eerste apparaat zal bestaan uit een thermo-elektrische module die geplaatst wordt op de wisselaar in het verwarmingselement van een verwarmingsketel om de pomp van het warmwatercircuit van stroom te voorzien. Het tweede apparaat zal bestaan uit een thermo-elektrische module die rond de leidingen van het warmwatercircuit geplaatst wordt om een sensor en zijn apparatuur voor communicatie of werking van stroom te voorzien.

Terug