RAINROOF

Normatief kader voor de dichtheid van hellende daken tegen slagregen
Project
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


Startdatum: 01.09.2016
Einddatum: 31.08.2016

Verantwoordelijke :
Dominique Langendries

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Fabrikanten van dakpannen, leien en andere dakelementen met schubvorm (pannen, leien, shingles, enz.) hebben de neiging om de overlap van de 'schubben' te reduceren. Tegelijk evolueert het dakcomplex. Het gaat nu om een geïntegreerd complex met onderdak, isolatie en dampscherm. De dakbedekking wordt minder verlucht en is niet langer bereikbaar langs binnen; men kan niet meer direct zien of er lekken zijn ter hoogte van de bedekking.

Daarom:
- worden de latten en tengellatten zwaarder belast omdat ze meer blootgesteld worden aan vocht;
- wordt het onderdak van primordiaal belang voor de waterdichtheid: het vervult geen secundaire rol meer;
- kunnen de thermische isolaties bij extreme belasting van de dakbedekking en het onderdak (of door hun cumulatieve gebreken) verzwakken vermits deze onrechtstreeks blootgesteld worden aan de weersomstandigheden.

We kunnen ons vandaag dus de volgende vragen stellen:
1. Wat wordt verstaan onder ‘waterdichtheid van de bedekking’?
2. Kan men de functie van de dakbedekking (gedeeltelijk) overdragen op het onderdak?

Deze vragen gelden zowel voor afgewerkte, ‘gebruiksklare’ daken, als tijdens de werken.

Ze gelden voor het dakvlak van bouwwerken opgetrokken met klassieke elementen; ze gelden eveneens ter hoogte van de verbindingen of bij het gebruik van meer recent verschenen profielen en elementen: metalen bedekkingen, multifunctionele sandwichpanelen, onderdaken met grotere dikte, …

Er bestaan verrassend genoeg geen Belgische of Europese normen waarmee het gedrag van dakbedekkingen ten opzichte van slagregen beoordeeld kan worden. Er is een CEN-rapport (CEN/TR 15601:2012) ter beschikking van de producenten, maar dit is onvolledig en kan op geen volledige consensus rekenen.

Doelstellingen

De prenormatieve studie RAINROOF beoogt een Belgische norm voor te stellen, evenals verbeteringen op Europees niveau ter aanvulling en optimalisatie van het rapport CEN/TR 15601. Het is de bedoeling om het toegelaten lekdebiet door de dakbedekkingen nauwkeurig te kunnen kwalificeren, en dit in functie van het opnemingsvermogen van de onderdaken.

De normatieve benadering zal aangevuld worden met uitvoeringsaanbevelingen via artikels en technische voorlichtingsfiches van het WTCB.

Terug