FLOORCRETE

Delaminatie van de toplaag van industriële betonvloeren
Project
Met de steun van:

Z NBN FOD Economie


In samenwerking met:

CRIC - OCCN


Startdatum: 01.02.2011
Einddatum: 31.01.2015

Verantwoordelijken :
Vinciane Dieryck , Bram Dooms

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Er duiken de jongste jaren steeds meer gevallen van delaminatie van be-tonvloeren op. Deze studie wil de oorzaken van het probleem identificeren en oplossingen aanreiken om het te voorkomen.

Doelstellingen

De doelstellingen van deze studie zijn:
- het opstellen van voorschriften voor de samenstelling en specificatie van beton voor industriële betonvloeren.
- het ontwikkelen van in-situ proeven op vers beton om de geschiktheid voor deze toepassing te controleren.
- het op punt stellen van een in-situ proef ter bepaling van het optimaal moment voor de oppervlakteafwerking.
- het opstellen van voorschriften m.b.t. de uitvoering.

Resultaten en Publicaties

Een luchtgehalte van 3,0 % is het maximum voor vers beton dat een oppervlakteafwerking krijgt. Bepaalde hulpstoffen kunnen onder bepaalde omstandigheden aanleiding geven tot ongewilde luchtinbreng in het beton (WTCB Dossier 2012/4.3). Het transport van het beton (vervoer, pomp) heeft ook een invloed, dus het luchtgehalte wordt best gecontroleerd bij de levering, na verpomping.
Een voldoende hoog watergehalte, minstens 180 l/m3, is nodig om een goede verwerkbaarheid te verkrijgen van het beton zonder overmatig gebruik van hulpstoffen, voldoende waterafscheiding te veroorzaken om uitdroging tijdens de wachtperiode (plaatsing/afwerking) te voorkomen en om een goede oppervlakteafwerking toe te laten, al dan niet met toepassing van een droog slijtlaagmengsel.
De huidige Technische Voorlichtingsnota voor cementgebonden bedrijfsvloeren (TV 204) wordt momenteel herzien. Hierbij wordt rekening gehouden met de bekomen resultaten.

Terug