BIO BASED

Brandveiligheid van biogerelateerde bouwmaterialen
Project
Met de steun van:

COST


In samenwerking met:

Sp


Website:
Startdatum: 01.12.2014
Einddatum: 30.11.2018

Verantwoordelijke :
Yves Martin

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het COST project (European Cooperation in Science and Technology) biedt de mogelijkheid om onderzoekers, wetenschappers en industriëlen uit heel Europa bij elkaar te brengen. Het is een uitwisselingplatform om de synergieën onder de Europese onderzoekers te verhogen, nieuwe initiatieven uit te werken en een samenwerking op te zetten op het vlak van onderzoek in Europa. De actie COST FP1404 spitst zich toe op de brandveiligheid van gebouwen bij gebruik van ecologische en bio based bouwmaterialen. 25 Europese landen nemen deel aan het project gecoördineerd door het Zweedse onderzoeksinstituut, SP Fire Research.

Vier hoofdlijnen zijn vastgelegd:
(1) De invloed van de biomaterialen in het ontstaan en de ontwikkeling van de brand (brandreactie).
(2) De structurele elementen met biomaterialen (brandweerstand) en de uitvoeringsdetails.
(3) “Fire Safety engineering” ten gunste van biomaterialen in de brandreglementen.
(4) De valorisatie naar de sector.

Doelstellingen

De voordelen die wij verwachten van het project op korte termijn zijn het in de kijker stellen van ecologische en bio based bouwmaterialen en het gebruik ervan met betrekking tot brandveiligheid. Op middellange termijn is de ambitie de Europese normen alsook de nationale reglementen met betrekking tot brandveiligheid van gebouwen te beïnvloeden en op lange termijn zouden de onderzoeken op dit vlak moeten leiden naar meer duurzame gebouwen en leefgemeenschap.

Resultaten en Publicaties

In dit project zijn de eerste twee workshops georganiseerd: in april 2015 in Spanje en in oktober 2015 in Duitsland. De eerste heeft ons toegelaten een overzicht te maken van de staat van zaken in de verschillende landen op het gebied van het brandveilig gebruik van biomaterialen. Recente ontwikkelingen en lopende onderzoeken zijn er eveneens voorgesteld.

Fire safety of timber constructions – Charring depth of timber wall studs
Fire safety in regulations, research and future challenges – Belgium (PowerPoint)
Fire safety in regulations, research and future challenges – Belgium (Abstract)

Terug