Living Labs Brussels Retrofit

Project
Met de steun van:

FEDER InnovIRIS


In samenwerking met:

VUB
ULB
Impulse slrb CBB-H UCL


Startdatum: 01.04.2016
Einddatum: 30.09.2022

Verantwoordelijken :
Sophie Chamart , Johan Van Dessel

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het EFRO-project ‘Living Labs Brussels Retrofit’ heeft als doel de renovatie van woningen in Brussel te bevorderen door bevoorrechte ruimtes te creëren die specifiek bestemd zijn voor experimenten en innovatie: de living labs. Gedurende vier jaar zullen deze pilootprojecten zorgen voor kennisontwikkeling en een betere samenwerking met de bouwsector. Dit zal leiden tot de totstandkoming van een uitgebreide markt voor energie-efficiënte renovaties.

Doelstellingen

Het project bestaat uit een begeleidende structuur die de living labs ondersteunt. Een living lab is een project dat zich richt op de eindgebruiker, en dat verschillende actoren samenbrengt. Die actoren komen vaak uit verschillende vakgebieden of zelfs horizonten. In het kader van deze projecten gaan industriëlen om met academici, gebruikers of overheden. De verschillende zienswijzen staan borg voor een grote dynamiek in het project en verzekeren dat elke partner op de meeste passende wijze bij de zaken wordt betrokken.

Elk living lab heeft als doel om te beantwoorden aan de specifieke uitdagingen die zich stellen voor de energetische renovatie van woningen in Brussel: energie, bedrijfsmodellen, kostenoptimalisatie, toegang tot huisvesting, duurzaam bouwen, organisatie van de werken in een stedelijke context, minimale hinder, gebruikersgedrag en erfgoed. Innovatieve technieken en processen zullen worden toegepast in reële renovatieprojecten van de woningsector en door de spelers van de bouwsector. Deze technieken en processen, die worden getest en verbeterd via de Living Labs-projecten, kunnen vervolgens op grotere schaal worden toegepast met als doel betaalbare oplossingen te bieden voor renovaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel voor de privésector als voor sociale woningen. Bovendien kan op die manier ook de samenwerking tussen de bouwsector en de onderzoeksinstellingen worden verbeterd.

De begeleidende structuur is belast met verscheidene taken. Ze is onder andere verantwoordelijk voor het lanceren van de projectoproep en het ondersteunen van de living labs. Ze staat eveneens in voor kwaliteitscontrole, monitoring en de verspreiding van wetenschappelijke resultaten, mobilisatie en de communicatie naar de bouwsector.

Terug