SOL-isPUR

Normatief kader en gebruikscriteria voor gespoten PUR-isolatie onder dekvloeren
Project
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


Startdatum: 01.09.2016
Einddatum: 31.08.2018

Verantwoordelijke :
Arwen Smits

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Zwevende dekvloeren (op een isolatielaag) ondergaan momenteel aanzienlijke evoluties. De eerste betreft de steeds grotere isolatiediktes om te voldoen aan de energieprestatievereisten. De tweede betreft de kortere uitvoeringstermijnen wat het zoeken naar eenvoudig en snel uitvoerbare oplossingen inhoudt. Het toepassen van in situ gespoten isolatie zoals polyurethaan (PUR) die snel, eenvoudig, in grote diktes (meerdere lagen) en zonder onderbrekingen over leidingen heen gespoten kan worden, vormt dus een interessante oplossing die veelvuldig wordt toegepast.
Nochtans werden sommige schadegevallen vastgesteld ten gevolge van een verzakking van de PUR. Omwille van de vele invloedsparameters werden de oorzaken hiervan niet achterhaald.
De productnormen voor isolatiematerialen verstrekken bovendien sterk uiteenlopende informatie over de manier waarop de mechanische eigenschappen dienen bepaald te worden. Ook bestaat er geen opleveringsproef die de kwaliteit van de gespoten PUR na uitvoering beoordeelt.
Ook de proefnormen bevatten onvoldoende aanwijzingen over de staalname en de conditionering. Ze zijn dus niet altijd aangepast voor in situ gevormde producten zoals PUR.

Doelstellingen

De globale doelstelling van het project is om voor gespoten PUR isolatie bij zwevende dekvloeren de oorzaken van de vastgestelde verzakkingen te achterhalen. Dit om het aantal en de omvang ervan te beperken. De doelstellingen van het project met betrekking tot deze thematiek zijn dus:
- Het toevoegen van proeven en criteria aan de productnorm voor in situ gespoten PUR-isolatie na installatie (EN 14315-2) die de kwaliteit van het geïnstalleerde product beoordelen en het toevoegen van specificaties over het ontnemen van de stalen voor de verschillende proefmethodes
- Het voorstellen van een gemeenschappelijke bijlage aan de proefnormen voor het beoordelen van isolatieproducten van gespoten PUR met eenduidige specificaties (staalname, conditionering, …)
- Het verder uitbreiden van het kwaliteitskader op Belgisch vlak:
o Aanpassen van de ATGs die rekening houden met grotere isolatiediktes door verbeteringen aan de Europese product- en proefnormen en criteria m.b.t. verzakkingen en vervormingen voor te stellen
o Input voor BUtgb-leidraden zoals het document ‘Summary of the characteristics-criteria in the framework of ATG-applications’
o Input voor het opstellen van de STS ‘isoleren van vloeren’
o Input voor het herzien van de TVs in verband met dekvloeren (TV 189 & 193)
o Opstellen van een nationale bijlage (ter vervanging van NBN N62-002) met getabuleerde waarden voor andere eigenschappen dan de thermische

Resultaten en Publicaties

Een eerste artikel over vervormingscriteria voor isolatiematerialen bij zwevende dekvloeren werd gepubliceerd in de WTCB-Contact nr 28 (2010-4).
Een tweede artikel over de aandachtspunten bij in-situ gespoten PUR isolatie werd gepubliceerd in de WTCB-Contact nr 40 (2013-4).

Terug