FAREBOIS

Brandwerende gevels en buitenschrijnwerk in hout
Project
Met de steun van:

DG06 Service public de Wallonie


Startdatum: 01.01.2016
Einddatum: 31.12.2017

Verantwoordelijke :
Yves Martin

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

De Belgische reglementaire eisen met betrekking tot brandveiligheid evolueren en worden almaar strenger. Zo stelt de (gewijzigde en sinds december 2012 geldende) brandreglementering in bepaalde gevallen dat de schrijnwerkelementen van een gevel moeten voldoen aan een brandweerstand E60. Om bovendien te vermijden dat de brand niet via de gevel naar de hoger liggende verdiepen overslaat, moet er een vlamdicht gevelelement E60 met een minimale ontwikkelde lengte ter hoogte van de compartimentsvloer voorzien worden. Voor ontwerpers en aannemers vormt de naleving van deze eisen bij de vele gevelrenovaties en de meer recente constructies een heel moeilijke opgave. Er worden immers steeds meer glazen gevels opgetrokken, zonder een voldoende lange ‘gemetselde’ borstwering of latei.

De huidig beschikbare houten oplossingen voor ontwerpers en schrijnwerkers zijn gering, niet geoptimaliseerd en oorspronkelijk niet voorzien voor deze toepassingen.

Naast deze specifieke brandweerstands- of vlamdichtheidseisen moeten de gevelschrijnwerkelementen beantwoorden aan essentiële prestaties (thermische isolatie, windweerstand, luchtdichtheid, waterdichtheid, duurzaamheid in de tijd, enz.) en specifieke prestaties (weerstand tegen inbraakpogingen, akoestische isolatie).

Doelstellingen

Het project heeft als doelstelling het ontwerp en de ontwikkeling van brandwerende buitenschrijnwerkelementen in hout met hoge prestaties.
Het betreft met name de ontwikkeling van een houten (dubbel opengaand) venster met de volgende prestaties:
- Brandweerstand: EI60
- Weerstand tegen inbraakpogingen: WK2
- Luchtdoorlatendheid: klasse 4
- Waterdichtheid: 8A (of zelfs 9A)
- Windweerstand: C4
- Bedieningskracht: klasse 1 (of zelfs 2)
- Minimale milieulasten

Er zullen bovendien regels worden opgesteld voor de goede uitvoering van deze brandwerende schrijnwerkelementen.

Resultaten en Publicaties

Er werd een inventaris opgemaakt van de parameters die de brandwerende en de andere essentiële prestaties kunnen beïnvloeden. Op basis hiervan zullen de schrijnwerkelementen ontworpen worden, teneinde ze te onderwerpen aan oriëntatieproeven voor de brandwerendheid. Op basis van de oriëntatieproeven zullen de schrijnwerkelementen dan weer geoptimaliseerd en aan proeven onderworpen worden waarmee de essentiële prestaties onderzocht kunnen worden.

Terug