NA ENERGIE

Normen-Antenne Energie en Binnenklimaat
Normen-Antenne
Met de steun van:

Z NBN FOD Economie


Website:
Startdatum: 01.01.2017
Einddatum: 31.12.2017

Verantwoordelijken :
Christophe Delmotte , Xavier Kuborn , Antoine Tilmans

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De Normen-Antenne (NA) biedt bedrijven, en in het bijzonder KMO's, een informatiedienst aan die speciaal op normalisering gericht is.

De verschillende prioritaire domeinen waarin de NA Energie en Binnenklimaat de KMO's sensibiliseert en informeert, zijn deze die de hoofdpijlers vormen van de energieprestatie in gebouwen, met name :
- Thermische isolatie;
- Luchtdichtheid;
- Verwarming en koeling;
- Luchtventilatie en luchtkwaliteit;
- Schoorstenen

De diensten van de NA zijn gericht op drie hoofdtaken:
- Bedrijven informeren over de normen in voorbereiding en de nieuwe normen (nota’s over de stand van zaken qua normalisering in de verschillende domeinen, artikels, opleidingen en congressen);
- Bedrijven individueel begeleiden in geval van problemen met onderzoek, interpretatie en toepassing van normen;
- De inachtneming van de belangen van de KMO’s bij de uitwerking van de normen bevorderen.

Resultaten en Publicaties

Om de professionelen te helpen de normen te begrijpen en toe te passen, publiceert de Normen Antenne regelmatig toelichtende documenten, neemt ze regelmatig deel aan cursussen en conferenties en stelt ze rekentools ter beschikking.

Bij wijze van voorbeeld kunnen we het opstellen van een rapport over de dimensionering van vloerverwarmingssystemen met warm water volgens de norm NBN EN 1264. We kunnen tevens het opstellen van een praktische handleiding en het opstellen van rekenmodule in Exel-formaat voor de berekening van warmteverliezen van gebouwen volgens de norm NBN EN 12831 vermelden. Dit alles werd nog vervolledigd met informatiesessies.

Talrijke KMO's doen eveneens telefonisch of via mail een beroep op de NA om op die manier van een directe en gepersonaliseerde steun te kunnen genieten.

Het luik dat aan deze NA gewijd is op de website www.normen.be geeft de normalisatie en reglementering weer in de verschillende behandelde domeinen. Talrijke artikels en rekenmodules (zoals deze met betrekking tot warmteverliezen) zijn er eveneens beschikbaar.

Terug