KMO RENO

Renovatiegids voor KMO-gebouwen
Project
Met de steun van:

A_VLAIO TETRA


In samenwerking met:

KU Leuven Odisee Universiteit Antwerpen Universiteit Gent


Startdatum: 01.09.2016
Einddatum: 31.08.2018

Verantwoordelijke :
Jeroen Vrijders

Contact:
WTCB
Lozenberg 7
B-1932 St-Stevens-Woluwe
tel. +32 (0)2 7164211
research@bbri.be

Omschrijving

KMO Reno focust zich op de kwalitatieve renovatie van KMO-gebouwen. Vanaf de jaren 70 werden deze massaal opgetrokken met nieuwe, snelle bouwmethodes (systeembouw). Intussen zijn deze doosvormige gebouwen verouderd en voldoet de gebouwschil niet meer aan de huidige eisen op vlak van energetische prestatie, comfort en esthetiek. Renovatie van deze gebouwen vormt dan ook een nieuwe businessopportuniteit. Het huidige gebrek aan theoretische en praktische kennis over renovatiemogelijkheden van dit type gebouwen, op maat van bouwbedrijven, leidt tot een suboptimale uitvoeringspraktijk.

Doelstellingen

KMO Reno ondersteunt de sector, door de ontwikkeling van een renovatiegids, specifiek gericht op de gebouwschil. De bouwprofessional kan deze gebruiken van bij het eerste gebouwbezoek tot aan de voltooiing van de werkzaamheden.

Deze renovatiegids bevat onder andere een snel uit te voeren screeningsprotocol dat toelaat kritische punten te analyseren, een compatibiliteitsmatrix die op basis van de bouwmethode van dak en/of gevel aangeeft welke renovatiemethodes mogelijk zijn en wat eventuele beperkingen zijn, uitvoeringsleidraden met richtlijnen voor kwalitatieve uitvoering van zowel de wandopbouw als bouwknopen/bouwdetails. Daarnaast worden 10 case study’s uitgevoerd en gedocumenteerd.

Resultaten en Publicaties

In het eerste jaar zal de theoretische basis worden gelegd, worden case study’s opgestart en een aantal type-opbouwen gedefinieerd die door de universiteitslabo’s gevalideerd zullen worden.

Terug