LEEMA

Geavanceerde Isolatiematerialen met een Intrinsiek Laag Energieverbruik en isolatiemetselwerk in energie-efficiënte gebouwen
Project
Met de steun van:

EU


Website:
Startdatum: 01.01.2012
Einddatum: 31.12.2015

Verantwoordelijke :
Dominique Nicaise

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

LEEMA is een Europees onderzoeksproject met als doel een nieuwe generatie van anorganische isolatiematerialen en isolatiecomponenten voor metselwerk met een intrinsiek laag energieverbruik te ontwikkelen. De nieuwe formuleringen en producten noemt men "3i" materialen vermits zij anorganisch ("inorganic"), isolerend ("insulating") en onbrandbaar ("incombustible") zijn.

Doelstellingen

De ontwikkeling van de materialen met een intrinsiek laag energieverbruik is bereikt door de ontwikkeling van innovatieve, technologische procedures voor de productie van de "3i" materialen via een combinatie van:
a) het gebruik van geschikte inerte, natuurlijke grondstoffen (aluminosilicaat), afkomstig uit afval met een "nulwaarde in energie" van industriële mineraalverwerking, ander industrieel afval en bijproducten;
b) het toepassen van nieuwe syntheseprocessen met laag energie-verbruik gebaseerd op anorganische polymerisatie en thermische expansie die voordeel halen uit de unieke en gunstige chemische en mineralogische samenstelling van de voorgenoemde afvalproducten;
c) de toevoeging van geschikte minerale bijproducten (fluxes) die gemakkelijk reageren met bovengenoemde afvalproducten door vorming van hoge exothermische reacties met inerte, stabiele structuren als resultaat.

Resultaten en Publicaties

Na 4 jaar onderzoek met de focus op de selectie van de meest geschikte grondstoffen en productieprocessen op laboratoriaschaal, zijn prototypes tot stand gekomen en getest voor de volgende toepassingen: "3i" los opvulmateriaal voor isolatie van (holle) spouwmuren, 3i isolatieplaten voor gevels en platte daken, "3i" isolerende blokken voor metselwerk.
Deze resultaten zullen benut worden door de betrokken industriële partners om op industriële schaal afgewerkte producten verder te ontwikkelen en deze op korte termijn op de markt te brengen.

De finale versie van de video van het LEEMA project door Fenix

Terug