THERMOGRAPHIE

Thermografie als graadmeter van de gebouwschil: richtlijnen voor kwalitatieve en kwantitatieve analyse
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

Physibel Universiteit Gent


Website:
Startdatum: 01.10.2013
Einddatum: 30.09.2015

Verantwoordelijke :
Paul Steskens

Contact:
WTCB
Lozenberg 7
B-1932 St-Stevens-Woluwe
tel. +32 (0)2 7164211
research@bbri.be

Omschrijving

Thermografische camera’s of infraroodcamera’s zijn breed inzetbaar en bieden een ongekend potentieel om de energieprestaties van gebouwen in-situ te evalueren. Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld het evalueren van vochtproblemen, het opsporen van koudebruggen en luchtlekkage en het detecteren van een volledige spouwvulling bij na-isolatie. In dit project wordt de toepassing van thermografie voor de in-situ evaluatie van de energieprestatie van gebouwen onderzocht.

Doelstellingen

Hoofddoelstelling van dit TETRA project is de ontwikkeling van concrete richtlijnen om van thermografie een betrouwbare evaluatietool te maken, rekening houdend met de complexiteit van de techniek. Het project zal resulteren in een praktische handleiding, checklists en een rekentool die kunnen gebruikt worden door alle actoren in de bouwsector, die gebruik maken of willen maken van thermografie, of die ermee geconfronteerd worden, zoals energiedeskundigen, adviesbureaus, aannemers, architecten maar ook producenten van isolatiematerialen enz. Op dit moment zijn het eerder kleine KMO’s die van thermografie gebruik maken. Zij hebben weinig toegang tot wetenschappelijke publicaties, evoluties en innovaties binnen de sector. Door een beter inzicht in de IR-technologie en de overdracht van expertise, kan dit project een directe en positieve impact hebben op de kwaliteit van de thermografische analyses, wat positief is voor de bedrijven die er hun vruchten van zullen plukken.

Resultaten en Publicaties

In dit project worden duidelijke en concrete richtlijnen opgesteld met betrekking tot de randvoorwaarden waarbij thermografie op een betrouwbare manier kan worden toegepast. Specifiek heeft dit betrekking op de omgevingscondities (temperatuur, relatieve vochtigheid, thermische traagheid…), de materiaaleigenschappen (reflectie, emissiviteit) van de constructie en kalibratie (referentietemperatuur, effect ingestraalde omgevingswarmte) van de thermografische camera. Daarnaast worden een aantal toepassingen uitgewerkt aan de hand van case-studies, zoals de combinatie met pressurizatie- en luchtdichtheidsproeven, het meten op buitenschrijnwerk, en het opsporen van vochtproblemen. Er wordt ook onderzocht in welke mate men (benaderend) de U-waarde kan bepalen van een gebouwcomponent.

De resultaten van de case studies worden samengevat in een handleiding, checklists en een rekentool, die kunnen worden toegepast door bouwprofessionelen.

Terug