DUURZAAM BOUWEN

Duurrzaam bouwen en Duurzame Ontwikkeling in het Brussels Hoofstedelijk Gewest
Project
Met de steun van:

InnovIRIS


In samenwerking met:

Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad


Website:
Startdatum: 01.01.2013
Einddatum: 31.12.2016

Verantwoordelijke :
Michael de Bouw

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De Technologische Dienstverlening (TD) Duurzaam Bouwen heeft als taak om aan de hand van nieuwe technologieën en de principes van duurzaam bouwen het innoverende karakter en de kennis van Brusselse bouwprofessionelen te verhogen.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn de volgende :
een multidisciplinaire technologische ondersteuning, informatieverstrekking, collectieve vorming en marktverkenning rond de thema’s energie, renovatie en restauratie, akoestiek, houtconstructies, groene gevels en daken, toegankelijkheid, materialen en gezondheid.
Bijzondere aandacht gaat bij deze TD enerzijds naar de ondersteuning van de Brusselse bedrijven voor het indienen van (inter)nationale onderzoeksprojecten, en anderzijds naar de doorgedreven begeleiding bij projecten en werven. Dit laatste wordt specifiek voor de thema’s hout, energie en materialen aangeboden onder de vorm van een "innovatie" bijstand op maat voor de ondernemingen.

Resultaten en Publicaties

De Technologische Dienstverlening concretiseert zich onder de vorm van individuele en collectieve ondersteunende acties, zoals:
- acties gericht op de prioritaire onderwerpen van de dienstverlening, die de bewustmaking en stimulatie van nieuwe en innoverende technologieën beogen,
- rechtstreekse en multidisciplinaire technologische ondersteuning van alle Brusselse bouwactoren,
- collectieve informatieacties en publicaties door middel van cursussen, conferenties, workshops, publicaties, enz.,
- specifieke prospectiehulpmiddelen, met name 'Technology Watch', dat nieuwe potentiële producten of diensten onderzoekt die een belangrijke toegevoegde waarde kunnen betekenen met betrekking tot de bouwmarkt en bouwactiviteiten.

Terug