SIMBA

Multifysische Gebouwsimulatie
Project
Met de steun van:

FEDER


In samenwerking met:

Cellule Architecture et Cl


Startdatum: 01.09.2009
Einddatum: 31.08.2013

Verantwoordelijken :
Benoit Parmentier , Gauthier Zarmati

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het SIMBA-project behandelt geavanceerde numerieke simulatiemethodes die worden toegepast in de bouwsector. Het gaat om een samenwerking tussen verschillende partners uit de onderzoekscentra en universiteiten: Cenaero, de afdeling Architecture et Climat van de UCL en de afdeling LEMA van de ULg voor alle aspecten van numerieke simulaties, de afdeling LTAS van de ULg voor de proeven in windtunnels en het WTCB voor de proeven in ware grootte en omwille van haar bevoorrechte bouwkennis.

Doelstellingen

Het SIMBA-project heeft tot doel alle competenties en geavanceerde simulatiemethoden voor de bouwsector te ontwikkelen op basis van de expertise van de verschillende partners van het project: Cenaero, het WTCB, de UCL en de ULg. Het project wil zich tot zoveel mogelijk actoren binnen de sector richten.

Resultaten en Publicaties

In het kader van het project werden 2 probleemkwesties behandeld. De eerste heeft betrekking op de problematiek van het rationeel gebruik van de interne energiebronnen in gebouwen en het comfort van de gebruikers. De tweede kwestie heeft betrekking op de analyse van de stromingen rond grote bouwwerken die worden blootgesteld aan gematigde winden, op het vlak van hun comfort, veiligheid en optimaal mechanisch ontwerp. In het kader van dit project werd een vergelijking model/ervaring toegepast op het WIND-huis gelegen in het WTCB en op een maquette van een brugdek getest in de windtunnel van de ULg. Naast onderzoek heeft het WTCB ook de taak om projecten te valoriseren. In dit kader heeft het WTCB een website van het project opgericht, 5 newsletters gepubliceerd, een enquête bij bedrijven georganiseerd om hun verwachtingen van de voorbije jaren op het vlak van simulaties beter te kennen, een artikel gepubliceerd in WTCB-Contact en bijgedragen tot de organisatie van twee uitwisselingsdagen rond het projectthema. De tweede dag rond het thema «Simulatie & Gebouwen» vond plaats in 2013 in het Congrescentrum CEME van Charleroi en verzamelde niet minder dan 240 personen.

Terug