RenOZym

Reinigingstechnieken voor gevels, daken en terrassen met behulp van micro-organismen en enzymen
Project
Met de steun van:

Service public de Wallonie Z DG06


In samenwerking met:

UCL


Startdatum: 01.05.2013
Einddatum: 31.10.2015

Verantwoordelijke :
Johan Van Dessel

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

Het RenOZym-project heeft tot doel om in Wallonië de ontwikkeling en de toepassing van ‘zachte’ en ‘gerichte’ reinigingstechnieken m.b.v. biokatalysatoren (enzymen en micro-organismen) te bevorderen.

Doelstellingen

Drie soorten vervuiling vormen de hoofddoelstelling van dit project. Ze werden gekozen op basis van hun aanwezigheid in gebouwen, de nadelen van op het ogenblik gebruikte reinigingstechnieken om hen te verwijderen en hun potentieel om verwijderd te worden door biokatalysatoren. Het gaat hier om nitraten, graffiti en biologische vervuiling. Tijdens het identificeren en het experimenteel evalueren van de biokatalysatoren die mogelijk in staat zijn om vervuiling te verwijderen, vindt ook de evaluatie plaats van de huidige, op de markt beschikbare producten op basis van biokatalysatoren.

Resultaten en Publicaties

In een eerste fase zijn de drie types vervuiling heel nauwkeurig geïdentificeerd door middel van een reeks monsters en op basis van de beschikbare literatuur. De graffiti met een te diverse samenstelling zijn uit het project geweerd. Testen in laboratoriumomgeving hebben de mogelijkheid van denitrificatie met behulp van bacteriën klaar en duidelijk aangetoond. In het project tracht men op het ogenblik de efficiëntie te evalueren op echt metselwerk aangetast door nitraten. Wat betreft de biologische vervuiling hebben de testen in reële omstandigheden en in het laboratorium de doeltreffendheid van bepaalde producten op basis van enzymen en bacteriën die actueel op de markt zijn, kunnen aantonen. Het vervolg van de werkzaamheden zal dienen om in de praktijk de reële impact te bepalen van de enzymen en de bacteriën op de doeltreffendheid van deze producten.

Terug