BOUWAFVAL BRUSSEL

Pilootwerven Beheer van Bouwafval in Brussel
Project
Met de steun van:

Leefmilieu Brussel


In samenwerking met:

CBB-H


Website:
Startdatum: 01.11.2015
Einddatum: 31.08.2017

Verantwoordelijken :
Ambroise Romnée , Jeroen Vrijders

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De laatste jaren zijn verschillende voorbeelden van 'best practices' en innovatieve manieren ontstaan om met afval op bouwwerven om te gaan, voornamelijk op grotere werven: werfwachters die de werf schoonmaken en het ontstane afval ter plaatse sorteren, ophaaldiensten en -systemen voor specifieke afvalstromen, afval sorteren in eigen beheer op het depot, reverse logistics via bouwmaterialenhandelaar of leverancier, afvalconsultants die de werf begeleiden, oa via afvalbeheersplannen, de ontwikkeling van specifieke inzamelkanalen voor specifieke stromen via big bags etc, ...

Daarnaast wordt vastgesteld dat er nog een gebrek aan kennis bestaat rond preventie, bestaande afvoerkanalen en oplossingen voor deelstromen, omgang met gevaarlijk afval, … en dit voornamelijk op kleinere werven, waar de container "gemengd afval" de basisoplossing blijft.

Doelstellingen

Het doel van voorliggend project is om via intensieve opvolging (door WTCB, met steun van Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad) deze innovatieve invalshoeken in de praktijk te implementeren en te testen op 11 Brusselse bouw- (en renovatie-)werven, bij wijze van experiment, alsook om de bestaande gang van zaken inzake afvalbeheer beter te documenteren (met focus op de mogelijkheden om de 'gemengde afvalcontainer' te vervangen door alternatieve opties), met als bedoeling hieruit lessen te trekken en de best practices verder te verspreiden binnen de bouwsector.

Resultaten en Publicaties

In het algemeen wordt een kennisopbouw en -verspreiding verwacht, en dit zowel bij de deelnemende bedrijven als bij de uitvoerders & de overheid (WTCB, CBB-H en Brussel Leefmilieu) aangaande het afval dat ontstaat en afgevoerd wordt van Brusselse bouwwerven (en renovatie-werven). Hierbij is vooral aandacht voor het doorgedreven sorteren op de werf zelf (mogelijkheden & hindernissen), dieper inzicht in vrijkomende types en hoeveelheden afval (verzamelen van gegevens) en de mogelijke afvoerkanalen, aandacht voor preventie in ontwerp en uitvoeringsfase, … Per pilootwerf wordt een gedocumenteerde fiche gemaakt die verder verspreid kan worden en die de belangrijkste lessons learned van de pilootwerf bevat.

Terug