PROSOLIS

Evaluatie van energieprestaties van zonneweringen en hun impact op de visuele perceptie van de gebruikers.
Project
Met de steun van:

DG04 Service public de Wallonie


In samenwerking met:

UCL


Startdatum: 01.11.2011
Einddatum: 31.12.2014

Verantwoordelijke :
Arnaud Deneyer

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

Het PROSOLIS-project heeft tot doel methodes te bestuderen waarmee men heel nauwkeurig de energetische en visuele prestaties van zonneweringen kan bepalen.

Doelstellingen

Door de prestaties van verschillende types zonneweringen te karakteriseren en hun impact op het thermisch comfort en de visuele perceptie te bepalen, beoogt het PROSOLIS-project een correcte evaluatie van de zonweringen en hun optimalisatie (in functie van het gamma beschikbare producten en keuzes) voor typische toepassingen.

Een hoofddoel van dit project is de ontwerpers van een gebouw toe te laten om de meest gunstige zonweringssystemen te identificeren op basis van de beoogde doelstellingen.

Resultaten en Publicaties

Het project wordt op 3 niveaus uitgevoerd:
1. het eerste niveau heeft betrekking op de energetische en visuele karakterisering van materialen.
2. het tweede niveau wordt ingedeeld in twee luiken:
- Een energetische en visuele karakterisering van de zonneweringssystemen.
- Het combineren van de resultaten van de energetische en visuele karakterisering door een karakteriseringsmethode te ontwikkelen die beide aspecten combineert.
3. het derde niveau houdt rekening met omgevingsparameters van het lokaal en het gedrag van de gebruiker.

Een monografie over zonneweringen wordt momenteel afgewerkt. Het zal de prestaties en het gebruik van de specifieke methodes voor zonneweringen opnemen.

Een artikel over de visuele perceptie van zonneweringsdoeken werd reeds gepubliceerd in het WTCB contact Nr 43 (3-2014).

In het kader van dit project werd ook een internettoepassing ontwikkeld om het effect van de zonnewering te bepalen en hun integratie in gebouwen te bevorderen.

Publicatie: Textiele zonneweringen: zien zonder gezien te worden

Terug