STEPWiSe

Safety of Temporary Works
Project
Met de steun van:

Z NBN FOD Economie


In samenwerking met:

Von Karman Institute


Startdatum: 01.09.2014
Einddatum: 31.08.2016

Verantwoordelijken :
Benoit Parmentier , Olivier Remy

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Deze studie heeft als voornaamste doelstelling om de normen die verband houden met de uitvoering van tijdelijke werken op hoogte aan te vullen en eenvormig te maken. Het is een voortzetting van de algemene denkoefening van het WTCB met betrekking tot de veiligheid van gebruikte hulpwerken in de bouw en de gerelateerde uitvoeringsmethoden. De studie integreert een theoretische analyse van de fenomenen, evenals proeven in de windtunnel en op ware grootte.

Doelstellingen

Deze studie wordt opgedeeld in twee grote luiken.

Het eerste luik betreft de veiligheid van de gebruikte steigers voor de renovatie van gebouwen, constructies of industriële werken. Het is algemeen gebaseerd op een studie in de windtunnel naar de problematiek omtrent de bepaling van de windkrachten op dit soort constructie en op studies via digitale simulatie aan de hand van CFD-technieken (Computational Fluid Dynamics) voor het bestuderen van de verschillende gevallen (geometrie van de steiger, beladingsgraad, windoriëntatie, invloed van het aangrenzende gebouw, enz.).

Het tweede luik is meer gericht op de veiligheid van de tijdelijke borstweringen in het metselwerk (modern en historisch), een ander soort hulpwerk dat dagelijks wordt gebruikt op de werven van residentiële gebouwen. De studie zal zich focussen op de meest kritieke gevallen die verband houden met het gebruik van dit soort uitrusting dat verankerd wordt in jong metselwerk. Ten slotte zal er ook een studie worden uitgevoerd naar het vermoeiingsgedrag van de verankeringen in het historische metselwerk, vermits de steigers voor dit soort werk meestal voor lange tijd gebruikt worden, met onmiskenbare gevolgen ten aanzien van de vermoeiing van de verankeringen onder cyclische belastingen (wind, passage, enz.).

Terug