DurOBet

Duurzaam Ontwerpen van Beton: chloride-indringing en carbonatatie
Onderzoeksproject
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

Universiteit Gent KU Leuven Odisee


Startdatum: 01.10.2015
Einddatum: 30.09.2017

Verantwoordelijke :
Bram Dooms

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Door middel van probabilistische verwerking van proefresultaten voor de karakterisering van de duurzaamheid van beton wordt een kwantitatieve methode ontwikkeld voor het levensduurontwerp van gewapend en voorgespannen beton rekening houdend met de schademechanismen chloride-indringing en carbonatatie.

Doelstellingen

De belangrijkste uitdagingen en doelstellingen zijn aldus de volgende:
- Het evalueren van haalbare proefmethodes die toelaten om de duurzaamheid in te schatten relevant voor de Vlaamse context.
- Het uitwerken van een methodologie voor het vastleggen van de belangrijkste eigenschappen van duurzaam beton rekening houdend met de materiaalvariaties.
- Het opstellen van conformiteitscriteria om de op semi-probabilistische wijze vastgelegde referentiewaarden af te toetsen aan de hand van controleproefstukken.
- Het ontwikkelen van voor de praktijk relevante en praktisch handteerbare richtlijnen om het duurzaam ontwerp van beton te stimuleren. Deze richtlijnen en handleidingen zullen gebruikt worden om probabilistisch te ontwerpen op duurzaamheid en zullen leiden tot een gewijzigd en efficiënter grondstoffengebruik. Dit zal bovendien gestimuleerd worden door het gebruik van de extra software module voor de tool ‘Mix-design’. Deze methodologie zal bovendien toelaten constructies te ontwerpen voor een langere levensduur.

Terug