GEVISOL-ETICS

Buitengevelisolatie met ETICS
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

Bouwunie VCB


Startdatum: 01.03.2013
Einddatum: 31.08.2016

Verantwoordelijken :
Inge Dirkx , Yves Grégoire , Sarah Korte

Contact:
WTCB
Lozenberg 7
B-1932 St-Stevens-Woluwe
tel. +32 (0)2 7164211
research@bbri.be

Omschrijving

Dit disseminatieproject spitst zich toe op het doorgedreven implementeren van buitengevelisolatie met ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Deze systemen, waarbij een thermische isolatie bevestigd wordt aan de buitenzijde van de dragende muur en afgewerkt wordt met een bepleistering of harde bekleding, vormen een belangrijk onderdeel van duurzaam en energiezuinig bouwen en verbouwen. Het toepassen van deze systemen kan een concrete bijdrage leveren aan het realiseren van de overheidsdoelstellingen inzake het verminderen van de CO2 uitstoot en het energieverbruik tegen 2020.

Doelstellingen

De globale doelstelling van het project is de ondersteuning van de aannemers van buitengevelisolatie. De opzet van het project is om via een eerste fase van kennisopbouw en een gerichte benadering van een selectie van bedrijven tot kennisborging en vooral tot schriftelijke en mondelinge kennisverspreiding te komen. Infosessies en evenementen zijn op touw gezet om de informatie uit de opgestelde publicaties toe te lichten en te verspreiden.

Resultaten en Publicaties

In het kader van dit project worden bedrijven en werven opgevolgd bij het toepassen van buitengevelisolatiesystemen (ETICS), en dan vooral hun innovaties. De verschillende uitvoeringsstappen worden gefilmd voor demomateriaal.
De partner-bouwfederaties zijn gestart met het uitwerken van een lastenboek voor het opstellen van een softwaretool om de werkzaamheden van de gevelwerker te vergemakkelijk. Een grote bijdrage wordt geleverd aan het opstellen van belangrijke referentiedocumenten i.v.m. de uitvoering (Technische Voorlichting “Bepleistering op buitenisolatie”) en de Technische Specificaties (STS “Buitenisolatie”). Er werd ook meegewerkt aan het opstellen van het artikel over ETICS op houtskeletbouw (WTCB-Contact WTCB Contact nr 44 (4-2014)).
Het geven van voordrachten en informatiesessies vormt een belangrijke activiteit. In 2014 werden een 15-tal infodagen georganiseerd voor de aannemers en voor de sector via de technische comités en werkgroepen.
Daarnaast werd er op 9/12/2014 een themastudiedag georganiseerd rond ETICS.

Terug