Informatie en ondersteuning

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie


NA BETON

Normen-Antenne Beton, mortel, granulaten
Normen-Antenne
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


Website:
Startdatum: 01.01.2016
Einddatum: 31.12.2016

Verantwoordelijke n :
Yves Grégoire , Valérie Pollet , Jeroen Vrijders

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De Normen-Antenne «Beton, mortel, granulaten» heeft als doel de KMO's te informeren over de normatieve evoluties met betrekking tot beton, mortels en granulaten. Ze verleent eveneens een technische bijstand aan die ondernemingen die geconfronteerd worden met deze evoluties.

Resultaten en Publicaties

Talrijke artikels, publicaties en conferenties werden gerealiseerd.

In 2015 werd bijvoorbeeld verder gewerkt aan een Technische Voorlichtingsnota (TV) over de uitvoering van betonnen structuren. Het doel is om de nieuwe normen NBN EN 13670 en pr NBN B 15-400 met betrekking tot de uitvoering van betonnen structuren beter te leren kennen, maar ook om de informatie uit deze normen op didactische wijze te verspreiden. Meer dan 5 infosessies over deze normen werden in 2014 georganiseerd.

De Europese norm NBN EN 206-1 en zijn Belgische bijlage, NBN B15-001, over de specificatie, performantie, productie en conformiteit van beton zijn zonder enige twijfel de meest geconsulteerde normen bij deze NA. In 2014 is een nieuwe Europese norm gepubliceerd. De wijzigingen zijn talrijk : stortklaar en vezelbeton, aanbevelingen voor het gebruik van gerecycleerde granulaten van beton- of gemengd afval (beton, metselwerk) enz. Met het oog op de uitwerking van een nieuwe, nationale Belgische bijlage van de norm NBN EN 206 (2014) werd een gedetailleerde, vergelijkende analyse van de normen NBN EN 206-1 (oude norm) en de nationale bijlage NBN B 15-001 en van de nieuwe NBN EN 206 uitgewerkt.

De gerecycleerde granulaten van bouwafval zijn eveneens onderworpen aan talrijke normatieve evoluties maar ook aan milieu beperkingen. Een technisch verslag over betongranulaten in beton wordt op het ogenblik opgesteld.

Het luik over deze NA op de website www.normen.be bevat fiches die de verschillende normen samenvatten en een rubriek over ‘news’ en publicaties.

Terug