Brussels Retrofit XL

Strategic Platform Environment Retrofitting of the Built Environment (Housing)
Project
Met de steun van:

Brussels Retrofit XL InnovIRIS


In samenwerking met:

Erasmus Hogeschool Brussel UCL
ULB
VUB


Website:
Startdatum: 01.01.2013
Einddatum: 31.12.2015

Verantwoordelijke :
Lisa Wastiels

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Brussels Retrofit XL is een multidisciplinair platform over verschillende aspecten van renovatie, dat duidelijk nuttig kan zijn voor de Brusselse huisvestingsmarkt. Dertien Brusselse onderzoeksteams met uiteenlopende expertise in renovatie hebben zich verenigd om innovatieve renovatie-initiatieven te stimuleren en om de opportuniteiten voor de stedelijke context in kaart te brengen.

Doelstellingen

De doelstelling van het Strategic Platform is om het onderzoek rond renovatie van de woonomgeving (huisvesting) binnen de Brusselse regio te bevorderen (en te coördineren) en om zo de kennis over renovatie-activiteiten te vergroten, renovatie-initiatieven te stimuleren en de opportuniteiten voor de Brusselse context in kaart te brengen.

Resultaten en Publicaties

Tijdens de eerste twee jaar worden elf onderzoeksprojecten opgezet. In het derde jaar ligt de focus op visualisatie en valorisatie van de projectresultaten. De onderzoeksprojecten omvatten onderzoek naar de bouw en erfgoedwaarde van naoorlogse gebouwen, multischaal- en multicriteria-analyse voor duurzame renovatie en onderzoek naar energieproductie en -opslag in een slimme stad. Daarbij gaat de aandacht naar duurzame materialen en componenten in ontwikkeling, zoals composietvloeren, zelfherstellende coatings voor metalen en nieuwe externe isolatiesystemen. Er wordt gezocht naar toepassingsopportuniteiten door een conceptueel kader te ontwikkelen voor dynamische constructie en door de haalbaarheid te onderzoeken van prefab renovatieoplossingen. Bovendien wordt voor het onderzoek naar innovatieve concepten in de bouwsector een levenscyclusbenadering gehanteerd, waarbij rekening wordt gehouden met economische, milieu- en sociale aspecten.

Terug