VALOWALL

Valorisatie van industrieel afval en besmette bodems & sites in Wallonië
Project
Met de steun van:

Service public de Wallonie Z DG06


In samenwerking met:

CTP RECYWALL CELABOR OCW CERTECH INISMA


Startdatum: 01.01.2014
Einddatum: 30.04.2016

Verantwoordelijke :
Laetitia Delem

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

De Technologische Dienstverlening (TD) Valowall is een stimulator voor de ontwikkeling van recyclagecentra in Wallonië. Om dit te bewerkstelligen heeft ze tot doel de Waalse ondernemingen te sensibiliseren, hen technische steun aan te bieden en te helpen bij innovatie, teneinde de productie van afval te minimaliseren en een toegevoegde waarde te geven aan secundaire grondstoffen.

Doelstellingen

De dienstverlening begeleidt de ondernemingen bij hun technologische keuzes, de ondernemingen raad te geven over de verschillende ondersteunings- en subsidiemogelijkheden op gewestelijk en Europees niveau en een technology watch te verzekeren in de bouwsector.

Resultaten en Publicaties

Om de productie van afval te minimaliseren omvatten de acties van de TD volgende zaken:
- Preventie: geheel van metingen en acties om de impact op het milieu te beperken en het beheer van afval te vergemakkelijken.
- Verbetering van bestaande procédés om de productie van afval te minimaliseren.
- Ontwikkeling van nieuwe procédés: innovatiestappen om het probleem van afval op te lossen.
- Valorisatie van de grondstof: zoektocht naar recycleercentra, voorbereiding-karakterisatie-validering van het materiaal, promotie van het product.
- Levenscyclusanalyse : bijstand voor keuze van technologie rekening houdend met de impact op het milieu.

De raadgevers van het WTCB hebben meerdere ondernemingen bijgestaan bij de inventaris van sloopafval en recyclagemogelijkheden (in situ of elders). Het WTCB heeft eveneens een werkgroep gecoördineerd belast met het opstellen van een Technisch Rapport over de huidige kennis en aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van gerecycleerde granulaten in structureel beton (zie ook Infofiche WTCB nr. 71 en projectfiche ‘RecyBeton’).

Terug