CemCalc I

Ternaire cementsoorten met een hoog gehalte aan kalksteen en een laag slakgehalte
Project
Met de steun van:

Service public de Wallonie Z DG06


In samenwerking met:

ULG CRIC - OCCN CTP


Startdatum: 01.12.2010
Einddatum: 30.11.2012

Verantwoordelijken :
Vinciane Dieryck , Isabelle Lecomte

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

Het onderzoeksproject CemCalc I richt zich op de ontwikkeling van nieuwe ternaire cementsoorten met een hoog gehalte aan kalksteen en een laag slakgehalte, en op de studie van mechanische en duurzame prestaties van de met deze cementsoorten aangemaakte betonsoorten.

Doelstellingen

De productie van clinker, die hoofdzakelijk bestaat uit Portland cement (CEM I), maakt belangrijke hoeveelheden CO2 vrij. Een oplossing bestaat erin om een deel van de clinker te vervangen door hoogovenslakken, vliegassen of kalkvulstoffen. Aangezien kalksteen in overvloed aanwezig is in Wallonië, is het doel van CemCalc I de ontwikkeling van nieuwe ternaire cementsoorten met een hoog gehalte aan kalkvulstof en een laag slakgehalte die niet voorkomen in de norm NBN EN 197-1, die de veel voorkomende soorten cement klasseert. Daarom is het noodzakelijk hun gebruiksgeschiktheid in beton na te kijken door de mechanische prestaties en de duurzaamheid van beton op basis van deze cementsoorten te bestuderen. Er werden technologische regels opgesteld voor hun gebruik in beton door het definiëren van potentiële toepassingsdomeinen en duurzaamheidseisen.

Resultaten en Publicaties

Een inleidende studie werd uitgevoerd op 12 cementsamenstellingen met een hoog gehalte aan kalkvulstof en een laag slakgehalte. Deze samenstellingen bevatten tot 35% kalkvulstof, met een maximum van 30% slakgehalte. De resultaten tonen dat zij voldoen aan de mechanische en fysische eisen van de « cement » norm (NBN EN 197-1). 5 samenstellingen werden vervolgens uitgekozen en onderworpen aan de studie van de mechanische en duurzame betonprestaties. De vooropgestelde mechanische prestaties konden behaald worden met een cement op basis van maximum 25% kalkvulstof. De duurzame prestaties worden geëvalueerd op basis van de criteria van de NBN B15-100 die een methodologie voor de evaluatie van de gebruiksgeschiktheid van nieuwe elementen bepaalt. De weerstand van beton tegen vorst, tegen chloridendiffusie en tegen sulfaten komt overeen met de criteria van de norm NBN B15-100 tot een kalkvulstofgehalte van 25% tot 35% naargelang het geval. De carbonatatieweerstand voldoet echter niet aan de norm en zou een verhoging van het cementgehalte van de betonsoorten vereisen.

- « Nieuwe ternaire cementsoorten : het belang van de evaluatie van de duurzaamheid», V. Dieryck, I. Lecomte, Belgische betondag, 16 oktober 2014,
- « Duurzaamheid van ternaire cementsoorten op basis van slak ten opzichte van sulfaataanvallen», M. Rondeux, L. Courard, F. Michel, G. Vanhamme, C. Pierre, V. Pollet, I. Lecomte en V. Dieryck 15de édition des Journées Scientifiques du Regroupement Francophone pour la Recherche et la Formation sur le Béton (RF)2B, Douai, Frankrijk, 03-04 juli 2014.

Terug