ETANCH'AIR

Luchtdichtheid van gebouwen; van ontwerp tot praktische uitvoering
Project
Met de steun van:

DG04 Service public de Wallonie


Startdatum: 01.01.2011
Einddatum: 30.06.2013

Verantwoordelijke :
Clarisse Mees

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

Het hoofddoel van het project Etanch’air was het ter beschikking stellen van een catalogus met praktische oplossingen die de aannemers begeleiden in hun keuze uit te implementeren details met inbegrip van de kwantificering van terugkerende luchtlekken.

Doelstellingen

De door de Europese Unie strenger gemaakte eisen met betrekking tot energieprestaties worden door middel van overheidsprogramma’s aangekondigd. Deze programma’s zijn niet haalbaar zonder een doeltreffende luchtdichtheid van gebouwen. Het project beoogt de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de nodige middelen aan de meeste aannemers zodat zij in gebouwen met een voldoende luchtdichtheid kunnen voorzien.

Resultaten en Publicaties

Het project baseerde zich hoofdzakelijk op een groot aantal metingen in situ (bijna 100 metingen) en op de samenwerking met bouwbedrijven.

De resultaten van het project worden in 3 luiken ingedeeld :
a. Het technologische luik: Voor de aannemers een catalogus met oplossingen opstellen met kwalificatie vanuit het oogpunt van prestaties, uitvoeringsgemak, betrouwbaarheid en eventueel kostprijs als leidraad bij de keuze van de details die in acht moeten worden genomen naargelang het ambitieniveau.
b. Het controle- en kwaliteitsluik: Reflectie aanbieden met betrekking tot kwaliteit en controle om een regelgevingskader voor de uitvoering van een pressurisatieproef voor te bereiden.
c. Het verspreidingsluik: Uitwerking van opleidingsmodules voor aannemers en meetoperatoren..

Links :
WTCB Contact nr. 33 (1-2012) : Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen .
WTCB Contact nr. 39 (3-2013) : Luchtdichtheid en de gevolgen voor de tegelzetter .
WTCB Contact nr. 40 (4-2013) : Binnenbepleisteringen en luchtdichtheid : .
WTCB Contact nr. 45 (1-2015) : Energetische aspecten van bouwknopen.
Interlaboratory tests for the determination of repeatability and reproductibility of buildings airtightness measurements
Technische Specificatie STS P71-3 Luchtdichtheid van gebouwen.

Terug