Informatie en ondersteuning

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie


VETURES II

Verlijming van harde bekledingen op thermische isolatie : prestatiecriteria voor de selectie van materialen, de duurzaamheid van het systeem en gebruiksvoorschriften II
Project
Met de steun van:

Z NBN FOD Economie


Startdatum: 01.09.2014
Einddatum: 31.08.2016

Verantwoordelijke n :
Inge Dirkx , Yves Grégoire

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Dit project draagt bij tot de ontwikkeling van de techniek die steeds meer interesse kent, enerzijds om technische en esthetische redenen en anderzijds omwille van de mogelijkheid om de kennis over duurzame klimaataspecten van deze systemen uit te breiden. Dit project laat toe een normatief kader uit te werken, die de specificaties voor producten (selectiecriteria) en voor het systeem (hygrothermisch en mechanisch gedrag) verbindt, en gebruiksvoorschriften en uitvoeringsaanbevelingen op te stellen.

Doelstellingen

Het doel van het project is om de tekorten op normatief vlak aan te vullen aangaande de techniek van harde bekledingen (baksteenstrips, keramische tegels, natuur- of agglomeraatsteen) verlijmd in situ op een isolatie voor de thermische isolatie van muren langs buiten, en om de volle ontwikkeling van deze techniek toe te laten.

Resultaten en Publicaties

3 normontwerpen zijn er reeds opgesteld: NBN B27-216 (verhinderde beweging van keramische tegels tijdens vorst-dooi cycli), NBN B 23-004 (Strips uit gebakken klei) en NBN B62-400 (hygrothermische gedrag van systemen met harde bekledingen verlijmd op isolatie) .
Tijdens de tweede biënnale zal de opgedane labo- en praktijkervaring uitgebreid worden. De duurzaamheid (hygrothermisch gedrag en vorstweerstand) van de systemen blijft een belangrijk onderzoeksthema. De invloed van de uitvoeringsparameters zal door middel van laboratoriumtesten bestudeerd worden en vergeleken worden met prestaties in praktijk. Het vochtgedrag en de waterdichtheid van de systemen vormen een kritisch punt waar de nodige aandacht aan besteed zal worden, zeker wanneer de systemen uitgevoerd worden op vochtgevoelige ondergronden zoals houtskeletbouw. In verband met de stabiliteit van het systeem aan de ondergrond, onder invloed van eigengewicht en windbelasting, zullen de prestaties van bevestigingslijmen en –pluggen onderzocht worden. Het opvolgen van case studies, schadegevallen en de blootstellingssite zal toelaten om de ervaring in het labo te correleren met de praktijk. Tot slot zullen de opgedane ervaringen omgezet worden in aanbevelingen voor de uitvoering.

Terug