EPB-platform

Ondersteuning van de Gewesten
Project
Met de steun van:

Vlaams Energieagentschap BIM DG04


Website:
Startdatum: 01.01.2013
Einddatum: 13.12.2013

Verantwoordelijken :
Nicolas Heijmans , Peter D’Herdt

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

In het ‘EPB-platform’ project heeft het WTCB een adviserende rol gespeeld in het kader van het overlegplatform dat de drie Gewesten hebben opgezet voor de energieprestatieregelgeving.

Doelstellingen

De drie Gewesten hebben een overlegplatform opgezet met als doel dat de rekenmethode met betrekking tot de energieprestatieregelgeving zoveel mogelijk gezamenlijk evolueert. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om met betrekking tot onduidelijkheden steeds hetzelfde standpunt in te nemen. Een doorgedreven uniformiteit is uitermate belangrijk voor de bouwsector.

Het WTCB tracht binnen dit kader de Gewesten te ondersteunen aan de hand van technisch, pragmatisch en wetenschappelijk gemotiveerd advies.

Resultaten en Publicaties

In 2013 heeft het WTCB verschillende acties uitgevoerd op dit project. Naast het opvolgen van de platformvergaderingen, het beantwoorden van korte vragen of formuleren van beperkte adviezen of voorstellen met betrekking tot bepaalde studies en aanpassingen aan de rekenmethode, kunnen in dit verband volgende grotere acties worden vermeld:
- uitwerken van een vernieuwde methodiek voor het in rekening brengen van regelsystemen voor verlichting
- uitvoeren van een verkennende studie met betrekking tot de introductie van de Ecodesign-bepalingsmethode voor het opwekkingsrendement voor warm tapwater in de EPB-rekenmethode.

Terug