POLYFIB

Evaluatie van structureel gebruik van synthetische macro-vezels
Project
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


In samenwerking met:

Centexbel


Startdatum: 01.12.2014
Einddatum: 30.11.2015

Verantwoordelijken :
Niki Cauberg , Benoit Parmentier , Petra Van Itterbeeck

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Vezelversterkt beton vormt een volwaardig alternatief voor tal van toepassingen van gewapend beton. Het gaat dan over toepassingen waar vaak minimale wapeningspercentages worden gehanteerd, zoals vloeren, druklagen, prefabelementen, funderingssleuven en eenvoudige muren. De vervanging door vezels verhoogt sterk het rendement van het ontwerp en de uitvoering, in één arbeidsgang – namelijk het storten van vezelversterkt beton – worden immers twee materialen geplaatst, het beton én de wapening. En juist het plaatsen van deze wapening, veelal in de vorm van wapeningsnetten, is erg arbeidsintensief, en kan moeilijk geautomatiseerd worden.

Naast evoluties in de staalvezels, zijn er de laatste jaren ook sterke evoluties geweest bij de alternatieve materialen, en dan vooral de synthetische vezels. Het toepassingsgebied van deze synthetische vezels breidt zich dan ook verder uit, van toepassingen op volle vloeren waar slechts beperkte belastingen worden genoteerd, naar muren, balkons, en elementen met hogere belastingen. Dit brengt enkele fundamentele vragen met zich mee: enerzijds rond de langetermijnprestaties in deze toepassingen, vragen die vooral zijn ingegeven door onduidelijkheid bij bouwheren, studiebureau’s en aannemers. Anderzijds de vragen rond de vezelkarakteristieken en de eigenschappen van het vers vezelversterkt beton, die een weerslag zijn van problemen die momenteel in de praktijk worden waargenomen.

Doelstellingen

Deze studie steunt daarvoor op een werkprogramma opgedeeld in drie luiken :
- Evaluatie op vezelniveau om de testmethodes en randvoorwaarden voor de testen te verfijnen en aan te passen aan het bestaande gamma synthetische vezels.
- Studie van effecten van synthetische vezels op vers beton ter evaluatie van proefmethodes en limieten die gehanteerd kunnen worden bij kwaliteitscontroles.
- Grondige studie van relevante mechanische eigenschappen van verhard beton met synthetische macrovezels, met als voornaamste focuspunt het kruipfenomeen. Op basis hiervan kunnen rekenregels verfijnd worden, en eventueel limietsituaties ingesteld worden.

Resultaten en Publicaties

Nog niet beschikbaar.

Terug