AIM-ES

Hoogefficiënte renovatie van (semi-)identieke stedelijke woonwijken: Ervaringsgebaseerde richtlijnen voor geïndustrialiseerde multifunctionele enveloppesystemen
Project
Met de steun van:

Brussels Retrofit XL InnovIRIS


Website:
Startdatum: 01.01.2013
Einddatum: 31.12.2015

Verantwoordelijken :
Samuel Dubois , Michael de Bouw

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

AIM-ES richt zich op een geïndustrialiseerde renovatie-aanpak van de gebouwschil van typische Brusselse stedelijke woonensembles opgebouwd uit (semi-)identieke wooneenheden zoals tuinwijken, straten van arbeiderswoningen, (kleine) appartementsgebouwen.

Doelstellingen

De keuze voor prefabricatie, modularisatie en integratie van nieuwe technieken in de gebouwschil hebben tot doel om het renovatieproces te versnellen, de kwaliteit te verbeteren, de hinder op/om/tijdens de werf te beperken (zowel voor de bewoners als voor de omwonenden als voor de aannemers) en de renovatiekosten te drukken door gebruik te maken van het schaalvoordeel (woongehelen i.p.v. individuele woningen).

Dergelijke systemen hebben tot op vandaag noch op de Brusselse noch op Belgische markt echt hun intrede gevonden, ondanks een gebouwenbestand dat zich hiertoe zou lenen.

Resultaten en Publicaties

Dit onderzoek heeft daarom de bestaande systemen, hun mogelijkheden, opportuniteiten, voordelen en belemmeringen onderzocht. De resultaten hiervan werden voorgelegd ter gelegenheid van een studiedag georganiseerd op 10 december 2014 (zie website van het project voor meer info). In april 2015 werden de resultaten voorgesteld op het internationale congres "Advanced Building Skins" en verschijnt hiervan vervolgens een artikel.

Op dit moment wordt het technisch rapport - gebaseerd op de ervaringen in het buitenland en aangepast aan onze Belgische situatie - uitgewerkt, ondersteund door een representatieve werkgroep van Belgische bouwprofessionelen. Dit rapport is eind 2015 beschikbaar gesteld.

Terug