CALE III

Fase III 'Bouwen met energie ... natuurlijk!'
Project
Met de steun van:

DG04 Service public de Wallonie


In samenwerking met:

ULG UWA UCL CCW IFAPME


Startdatum: 01.11.2008
Einddatum: 31.10.2014

Verantwoordelijke :
Dominique Langendries

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het project ‘Energiebewust bouwen!’ (Construire avec l'énergie, afgekort CALE) liep van 2004 tot 2011 en had als doel de bouwsector tot de EPB-regelgeving in te leiden en aan te zetten om met betere energieprestaties te bouwen dan deze opgelegd door de geldende wetgeving.

Doelstellingen

Gecoördineerd door het WTCB werd de actie ‘Energiebewust bouwen! (CALE) op initiatief van de Waalse Minister bevoegd voor Energie in januari 2004 openbaar gelanceerd en in hun ogen beëindigd in 2011. Deze actie betekende voor het Waals gewest een soort « laboratorium » voor de voorbereiding en omkadering van de sector aangaande de wijzigingen als gevolg van de nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving).

Resultaten en Publicaties

Door het Energiehandvest betreffende energie-efficiëntie te ondertekenen en dus te anticiperen op de EPB-regelgeving, hebben architecten en bedrijven genoten van de technische ondersteuning van het WTCB en de universiteiten; er werden opleidingen voor hen georganiseerd en hun gegevens werden gepubliceerd in een jaarboek dat werd verdeeld naar kandidaatbouwers. Deze professionelen hebben ook nieuwe woningen aan een « EPB-analyse » door experten uit het consortium mogen onderwerpen. Als de projecten aan de criteria van het handvest voldoen, genieten ze van een attest dat verklaart dat ze energiebesparend werden ontworpen en gerealiseerd. De laatste dossiers werden aanvaard op 31 december 2011: vele dossiers worden dus nog door de experten opgevolgd. CALE zorgde niet alleen voor de professionele omkadering maar ook voor wetenschappelijke studies: monitoring, gevoeligheidsanalyses, opmetingen op de bouwplaats (luchtdichtheid, ventilatiedebieten,…). Ten slotte werden in 2013 talrijke professionele foto’s van CALE-woningen samengebundeld (publicatie begin 2014).

Terug